Diskuse k článku | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Diskuse k článku

Do rubriky Tribuna napsal Pavel Šíma (Sobota,  4. září 2010)

Čtenáři Halasu na našem webu neobvykle živě diskutovali pod článkem z minulého čísla, který upozorňoval na nevstřícný přístup vedoucího Centra pro informační a komunikační technologie Libora Cahy k redaktorům Halasu. Vybrané příspěvky přetiskujeme.

Jan Perla

Chování pana Cahy ke studentům opravdu nemá obdoby. Proč člověk, který evidentně nerad jedná s lidmi a studenty, pracuje na vysoké škole? (…)

Podobně negativní zkušenosti s komunikací s vámi nemám pouze já. Ano, CIKT je zajisté velmi dobře fungujícím pracovištěm. Vaši technici jsou vůči studentům a vyučujícím vždy ochotní a poradí, pomohou. To ovšem nikdo nezpochybňuje. Problémem je komunikace přímo s vámi, ať už z pozice tazatele studentského časopisu nebo například pořadatele studentských akcí na FSS. A v tomto si myslím, že vás článek vystihl vcelku dobře.

Libor Caha

V roce 2006 editor Halasu hrubě zkreslil informaci, kterou jsem poskytl redaktorce. V roce 2008 jsem spolu s proděkankou poskytoval rozhovor pro Halas. Připomínky, které jsem poslal redaktorovi k jeho verzi článku, on nezpracoval a v časopise se bez zdůvodnění neobjevily. Neetické, neprofesionální.

Na základě těchto negativních zkušeností jsem se tedy rozhodl Halasu rozhovory neposkytovat. Pokládám to za projev svojí svobodné vůle a občanské statečnosti. Studenti a zaměstnanci FSS se na mne se svými problémy mohou obracet přímo e-mailem či osobně, k tomu nepotřebují čtvrtletník.

S komunikací se studenty ani se zaměstnanci problém nemám. Naopak např. ve studentské a zaměstnanecké anketě MU v roce 2006 byl CIKT FSS hodnocen jako nejlepší na MU, a to jak z hlediska vstřícného postoje k řešení problémů, tak v konkrétních technických ukazatelích. I v současné době mi řada lidí vyjádřila svoji podporu a neskrývala pobouření nad texty, které v Halasu jsou.

Barbora Rácová

Nemůžu hodnotit přístup pana Cahy k studentským novinářům ani k organizátorům různých akcí, protože tuto zkušenost nemám. Z pohledu studentky se stupidním IT dotazem však mohu říct, že mi pan Caha velmi ochotně pomohl. A to jsem se bála, že se mi vysměje :) Tož to jen tak, aby tu nebyla samá špína :)

blog comments powered by Disqus