Tichá senátní rebelie | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Tichá senátní rebelie

Do rubriky Okénka napsala Martina Hromádková (Pondělí, 29. listopad 2010)

Občas je nám mimoděk naznačeno, že jsme jako studentská komora příliš konformní vůči vedení. Proto máme novinku: poprvé od začátku vykonávání mandátu jsme sehráli roli rebelů. V akademickém senátu, který po prázdninách a mžourání na začátku semestru konečně vstal z hrobu, se totiž jednalo o nové podobě přijímacích zkoušek od společnosti Scio pro uchazeče dychtící po studiu na naší fakultě.

Vzhledem k tomu, že některým senátorům trvá ožívání delší dobu, sešli jsme se ve skromnějším počtu osmi členů, přičemž si byla studentská komora a komora akademiků rovna. Debatovali jsme nad tím, zda už v následujícím přijímacím řízení přistoupit na rozšířenou variantu testů obecných studijních předpokladů, kde by k současným třem oddílům (každý student FSS je dozajista má v živé paměti) přibyly nové dva oddíly zkoumající kritické a abstraktní myšlení. Ukázkové otázky, které Scio dalo k dispozici, některé z nás ale úplně nepřesvědčily. Stačilo pak zvednout jednu ruku proti návrhu a prostřednictvím další ruky (té mé) se zdržet hlasování a bylo po inovacích. Změny v přijímačkách je totiž nutné odsouhlasit čtyřpětinovou většinou, což šest senátorů z osmi nesplňovalo. Tak uvidíme, jak se nové testy ujmou a jak Scio zapracuje na otázkách. Možná je schválíme jako rozšířenou verzi testů pro další rok.

Kromě toho jsme se dotkli i méně abstraktních a pro aktuální studenty důležitějších témat. Schválili jsme navýšení rozpočtů kateder a knihovny na pomocné vědecké síly. Zvýšení rozpočtů jednotlivých pracovišť byla ale koordinována děkanátem (údajně podle jejich výkonu) a já díky své nové funkci v univerzitním Rádiu R vím, že i tak možná do konce roku z „pomvědových“ stipendií nebude na rozdávání. Už proto by se mnozí neměli ostýchat žádat o stipendia z dalších programů, kterých fakulta vypisuje celkem třináct.

Ač může být stipendijní agenda poněkud spletitá a nepřehledná, nejčastější stížnosti stipendijních komisařů jdou na vrub nedostatečných žádostí, které postrádají základní věci definované stipendijním řádem. Snadnější přístup bude teď k řádu a seznamu stipendií nabízet přímo domovská stránka naší fakulty, kde se nově objevil nenápadný, nicméně velmi praktický odkaz „Studentský průvodce“. Pomocí něho by se měl každý rychle doklikat k nejdůležitějším dokumentům a směrnicím určujícím chod jeho studia, stipendia nevyjímaje. Stipendijní fond je totiž jediným na celé univerzitě, který nadále bobtná a přijímá další a další obsah. Všechny ostatní finanční zdroje začínají pomalu vysychat a ekonomická budoucnost, kterou nastínil při návštěvě zasedání senátu tajemník, vypadá spíš bledě než bleděmodře. A do toho všeho ještě ta odlupující se omítka (nemyslete si, i nám během zasedání hučelo auto opravářů těsně za okny).

blog comments powered by Disqus