oFSSlíku, otřes se! | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

oFSSlíku, otřes se!

Do rubriky Téma čísla napsala Nikola Krejčířová (Úterý, 21. říjen 2008)

Často je dostáváme od rodičů. Sem tam možná od babiček nebo strýčků. A jindy se o ně pro změnu musíme přičinit sami. Ale že by od školy? Ano, správně, řeč tu je o penězích. A stipendiích.

Pro každého, kdo by rád nějaké to stipendium získal, je základním výchozím bodem Informační systém. V levém menu, nečekaně pod názvem Stipendia, můžete najít nejen seznam všech aktuálních stipendií a pravidla jejich přidělování, ale také Stipendijní řád. Především však budete muset na stejném místě o některá stipendia včas zažádat. A kolik to vlastně „kápne“? Konkrétní peněžní obnos toho kterého stipendia se nejčastěji odvíjí od počtu lidí, kteří na něj mají nárok. Částky se proto více méně každý rok liší, žádné závratné sumy ale nečekejte. Na některá stipendia navíc dosáhne během svého studentského života jen hrstka šťastlivců, jiná jsou přidělována širšímu okruhu studentů. Pojďme se stručně zmínit o některých z nich.

Asi nejznámější je stipendium ubytovací. Přiděluje se dvakrát v roce a znamená zpravidla přilepšení o pár set měsíčně. Pro jeho získání musí student samozřejmě splnit několik pravidel, hlavně si o něj ale musí zažádat v ISu, letos od 1. do 20. listopadu. Pro studenty v tíživé sociální situaci je určeno sociální stipendium. Tady je potřeba nejen podat žádost v ISu, ale také odeslat na rektorát příslušné dokumenty o příjmech rodiny a přídavcích – to vše opět do 20. listopadu. Do třetice tu máme stipendium pro ty nejlepší z nejlepších – za výborný prospěch je na začátku školního roku odměněn jeden bakalářský a jeden magisterský student z každého oboru naší fakulty, a to částkou 1500 korun po dobu deseti měsíců.

Další peníze putují k takzvaným studentům-pomvědům a k pomocným silám v knihovně nebo CIKTu. Na taková stipendia je ve fakultním stipendijním fondu vyhrazená částka, která se rozdělí v případě pomvědů mezi katedry (podle počtu realizovaných kreditů), nebo mezi CIKT a knihovnu (podle počtu pomocných sil).

Bez ocenění nezůstanou ani mimořádně výkonní a tvořiví studenti, myšleno samozřejmě v oblasti studia. K přiznání stipendia bohužel nestačí napsat článek do Halasu, za mimořádné se považují například reprezentace fakulty na konferencích, publikační činnost a podobně. Z dalších stipendií nesmíme zapomenout na stipendia pro doktorandy, pro cizince studující na naší fakultě, nebo naopak pro studenty naše, kteří krátkodobě studují v cizině… Je toho zkrátka moc, skoro by se chtělo říct pro každého něco. V případě nejasností zamiřte na studijní – tentokrát ale do dveří vpravo, kde se kromě záležitostí kombinovaných studentů řeší i stipendia.

blog comments powered by Disqus