Funkce jsou rozdány | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Funkce jsou rozdány

Do rubriky Okénka napsala Martina Hromádková, členka Akademického senátu FSS MU (Sobota,  4. prosinec 2010)

Poslední zasedání v tomto roce se neslo téměř v předvánočním duchu. A to nejen kvůli sněhu za okny, ale i s ohledem na poklidný průběh schůzování. Loňské drama se neopakovalo a předsedu i místopředsedy z obou komor jsme zvolili v až nečekaném konsensu.

Staronovým prvním mužem senátu zůstává Vít Hloušek. Stejně tak si svou pozici místopředsedkyně za komoru akademiků obhájila Iva Šmídová. Jen v naší studentské komoře se udála drobná změna. A v důsledku toho sem nyní píšu již pod novou funkcí, kterou mi přiřkli mí studentští kolegové. Původně jsem jejich záměr nepodporovala a podezírala je, že mi pouze chtějí v rámci kolektivu kompenzovat skutečnost, že jsem z nich nejmladší a nejmenší. Nicméně jsem nakonec s kandidaturou při oficiálním navrhování souhlasila a následná volba zpečetila mou roli místopředsedkyně za komoru studentů.

Snad kolegové vědí, co dělají, když si nechají velet mrňousem. Za sebe můžu skrze Halas složit čestné pionýrské, že se pokusím sžít s funkcí bez napoleonského komplexu a vynasnažím se ji vykonávat minimálně tak dobře, jako můj předchůdce.

Na zasedání jsem se pak také mimo jiné přesvědčila, jak moc je Halas aktuální a jak dobře je zkoordinován s aktuální agendou fakulty. Zatímco se v mé kabelce krčil čerstvě přečtený výtisk o vědecké činnosti na fakultě, proděkan pro vědu a výzkum společně s děkanem právě na zasedání prezentovali vizi financování a průběh vědecké činnosti na fakultě v budoucích letech. Nejspíš budu muset obnovit své žurnalistické rozmary a udělat investigativní průzkum, kde leží základ tohoto agenda settingu. Bude – li se tato tendence udržovat, máme se na příštích setkáních senátu v souvislosti s aktuálním tématem Halasu na co těšit. :-)

Co se týče krátkodobých senátních vizí, nový rok je za dveřmi a s ním se nachýlí i konec mandátu současného děkana. Ten podle legislativních omezení již nemůže být zvolen potřetí za sebou. V následujícím únorovém zasedání proto v senátu naťukneme volbu děkana nového a ujasníme si naše postupy před touto – pro fakultu zásadní – volbou. Samotnou mě zajímá, zda toto téma přinese do našeho střídmého akademického prostředí houževnaté praktiky lobbistů horujících pro své kandidáty. Třeba konečně poznáme, jak se dělá skutečná politika.

blog comments powered by Disqus