Kdo může za poplatky | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kdo může za poplatky

Do rubriky Okénka napsal Martina Hromádková, členka Akademického senátu FSS MU (Čtvrtek, 17. březen 2011)

Poplatkové téma proniknuvší i do mediální debaty začíná být sice trochu vyčichlé, nedá mi ale, abych se k němu nevrátila. Zvlášť proto, že mi čas od času někdo naznačí, cože jsme si to v senátu zase vymysleli…

Pro nás senátory to znamená trochu vzpomínání, neboť mezi zasedáním, kde se probíraly nově navržené poplatky, a časem, kdy si čtete Halas, už proběhla další dvě sezení senátu (jsme poslední dobou pilné včeličky). Vedení fakulty tehdy požádalo o zařazení nové poplatkové politiky na program jednání až na samotném zasedání a my jako studentská komora jsme se po společné debatě k navrženým opatřením vyjádřili negativně.

Argumenty vedení byly zřejmé. Studenti FSS jsou jedněmi z nejčastěji prodlužujících na univerzitě a stávají se pro školu neufinancovatelnými (z důvodu různých odvodů rektorátu). Navýšení poplatků za prodloužené studium tak má mít hlavně zastrašovací efekt, aby si studenti předem rozmysleli, jak rozloží své síly. My jsme na to odpověděli tím, že náhlý skok poplatků o deset tisíc stejně nejvíc zasáhne ty, kteří si již své studium nějak rozvrhli a s prodloužením nemohou nic dělat. Nehledě na to, že to znevýhodňuje studenty se záměrem vycestovat v rámci studia do zahraničí.

Ze svého stanoviska jsme neustoupili a senát tím pádem návrh opatření nepřijal. Nicméně v této agendě byl jeho hlas spíše symbolický, neboť nešlo o schválení, nýbrž vyjádření se (taková občas bývá politika). Vedení se rozhodlo nebrat to v potaz a poplatky od následujícího akademického roku zvýšit navzdory našemu nesouhlasu.

Podobně zmateně pak mohla být vnímána e-mailová informace ze studijního oddělení, která sama o sobě nebyla formulována úplně přívětivě. Avšak nedivme se, nejprve musely pracovnice studijního pečlivě vyklikat jako příjemce ty studenty, kteří aktuálně studují nad standardní dobu studia, a informace jim byla poslána jako varování. My jsme následně rozmarně žádali, aby takto důležitá zpráva šla studentům všem, takže předešlá práce přišla na zmar a některým dorazila zpráva podruhé.

Nejen poplatky je teď ale zaměstnán senátor. Mnozí čtenáři už zaznamenali, že máme kandidáta na nového děkana. Je jím Břetislav Dančák z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. To, že nemá protivníka, je škoda hlavně pro nás, kteří jsme se těšili na velké předvolební klání a souboj vizí. Inu, po rocích hojnosti pro naši fakultu pomalu nastává doba uskromňování a málokdo toho chce být nositelem. Předběžně si však můžete udělat puntík do diáře na pátého dubna, kdy se v aule uskuteční setkání kandidáta na děkana s akademickou obcí, a do té doby promýšlet své záludné dotazy.

blog comments powered by Disqus