Faux pas | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Faux pas

Do rubriky Okénka napsal Roman Vido, odborný asistent na Katedře sociologie (Neděle,  8. květen 2011)

„Demokracie je diskuse,“ hlásá okřídlený výrok Tomáše Garrigue Masaryka. A kultivovaná demokracie znamená kultivovanou diskusi, dodávám já. Základní prostor, v němž by se kultivované diskuse o společenských otázkách měly v liberálních demokraciích odehrávat, představuje společně s (veřejnoprávními) médii akademická půda. Veden tímto přesvědčením jsem proto před časem uvítal zprávu, že se na Fakultě sociálních studií z iniciativy studentů rozjede cyklus Masarykových debat.

Diskuse jistě nejsou samospásným nástrojem řešení palčivých problémů společnosti. Mohou však být dobrým startovním bodem. Sociolog James Davison Hunter ve svém rozboru amerických „kulturních válek“ mezi konzervativci a liberály uvedl proměnu prostředí, v němž se odehrávají klíčové veřejné diskuse, jako jeden z praktických kroků, které by mohly vést k zakopání válečné sekery. Hunter zdůraznil prospěšnost veřejných debat, ve kterých jsou jejich účastníci nuceni věrohodně hájit svá vlastní stanoviska a čelit zpříma protiargumentům svých odpůrců. V takových podmínkách je totiž pro jednotlivé strany zákopové války obtížnější udržovat krajní a vyhrocené pozice.

Pravá a nefalšovaná debata, tak populární v anglosaském světě, k němuž tolik českých (nejen) politiků vzhlíží, není v našem veřejném prostoru zdaleka samozřejmostí. Ani po dvou dekádách demokratického vývoje nepatří ke standardní výbavě fungování českých „policy-makerů“, „decision-makerů“ či „opinion-makerů“. Troufám si říct, že mnohdy není na vině jen nedostatek vůle, ale také obyčejná neschopnost věcně a přesvědčivě argumentovat. O to více mě proto v těchto dnech nemile překvapila informace, že by Masarykovy debaty mohly z půdy FSS zase zmizet. Důvod? Nedostatek peněz k pokrytí výdajů s pořádáním debat spojených.

Mohl bych nad tím mávnout rukou. Pokud však nezanedbatelnou část zmíněných výdajů (skoro 8000 Kč za debatu) tvoří pronájem fakultní auly a servis s tím spjatý, nedá mi to. Rozumím tomu, že fakulta není charita a musí jednat „hospodárně“. Stejně tak se ale domnívám, že by měla dbát na svou dobrou pověst. Přitažlivý a nadmíru užitečný projekt veřejných debat s účastí významných postav našeho společenského života, navíc vzešlý z iniciativy jejích studentů, takovou pověst nepochybně posiluje. Proto si ze strany fakulty zaslouží maximální vstřícnost. V opačném případě by se totiž mohl uchýlit mimo zdi FSS, což bych pokládal nejen za nešťastné, ale přímo za faux pas.

blog comments powered by Disqus