Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Igor Dostál

redaktor


Fakulta utahuje opasek

Světem otřásá finanční krize a její ohlasy se pozvolna plíží i do dosud oficiálně nedotčené České republiky, ba dokonce až do samé metropole Moravy Brna. Zatímco hrubý domácí produkt překvapil ekonomy meziročním vzrůstem o 4,7 procenta, finanční zásoby Fakulty sociálních studií valem hubnou. Aby tato líheň české sociologické, psychologické a genderové elity nezhynula na úbytě, přijme vedení spolu se Správou budov některá úsporná opatření. Na nová opatření upozornil Institut pro sociální záležitosti studentů (ISZS). — Igor Dostál

Antikvariát u Semilassa

Palackého třída 95 — Igor Dostál

Fakulta utahuje opasek

Světem otřásá finanční krize a její ohlasy se pozvolna plíží i do dosud oficiálně nedotčené České republiky, ba dokonce až do samé metropole Moravy Brna. Zatímco hrubý domácí produkt překvapil ekonomy meziročním vzrůstem o 4,7 procenta, finanční zásoby Fakulty sociálních studií valem hubnou. Aby tato líheň české sociologické, psychologické a genderové elity nezhynula na úbytě, přijme vedení spolu se Správou budov některá úsporná opatření. — Igor Dostál

Orientační týden: ztráta času nebo přínos pro prváky?

Ptali jsme se studentů, kteří jsou na fakultě noví, jestli jim orientační týden na začátku semestru přinesl nějaké užitečné informace. Někteří z nich přednášky ocenili, jiní nenavštívili ani jednu. — Martina Beránková, Igor Dostál

Co se chystá na podzim v Krmítku

Studentský klub Krmítko na naší fakultě dává prostor mladým umělcům, zajímavým projektům i divadlu. Nejinak tomu bude v podzimním semestru. — Igor Dostál

Brněnský éter osvěží studentské rádio

Radio R, to je název vpravdě nového média, které vzniká pod záštitou a za podpory Masarykovy univerzity. Sídlo rádia je právě na naší fakultě, pochází z ní i valná část více než desetičlenného týmu. Nápad ovšem nevzešel z české hlavy. „Rádio začalo před prázdninami od nuly, pokročili jsme díky ohromnému entusiasmu Henryho Loesera ze Spojených států. Radio R chce růst a chce být tak náročné, jako jeho posluchači, i když se zatím všemu ještě učí,“ řekl programový režisér stanice Jan Motal. — Igor Dostál

ČTK

Halas bude deníkem Z fakultního časopisu Halas se od příštího semestru stane deník. Redakce Halasu spolu s vedením fakulty naplánovala transformaci občasníku v deník, který bude vycházet každý všední den. Současně dojde ke sloučení s předmětem specializace žurnalistiky Stisk, jehož výuka se bude odehrávat právě v rámci tvorby Halasu. „V redakci takto vzniklého deníku budou mít studenti také možnost absolvovat povinnou dvanáctitýdenní praxi,“ říká jeden z redaktorů Halasu Stanislav Komenský. — Igor Dostál

Poučný kabaret v úchylném kabátě

Divadelní skupina P.U.D. o sobě dala znovu vědět. Ochotníci ve středu 26. března předvedli v atriu fakulty svéráznou dramatizaci nového disciplinárního řádu. Amfiteátr byl plně obsazen, po drobné prodlevě se rozsvítila světla a na jeviště vystoupil sám principál. Představení začal čtenou pasáží ze zpracovaného dokumentu, po ní následovala smršť svěžích a vtipných scének, znázorňujících příklady nejzávažnějších prohřešků proti řádu. Mezi účinkujícími zazářila mimo jiné jména jako Honza Labohý či Roman Vido, zatímco sám Sáša Průša se pro toto představení uklidil do ústraní. Hra i přes drobné nedostatky běžela plynule a obecenstvo propukalo v hlasitý smích v místech, kde to autoři zamýšleli. Divák ve víru tanečních čísel a inteligentního humoru, na který jsme u těchto divadelníků zvyklí, ani nepostřehl, že jsou mu skrytou formou vštěpovány základní normy udané disciplinárním řádem. Nebýt nedostatečné hlasitosti hudebních doprovodů, neměl bych představení snad co vytknout. V závěrečné pasáži ještě šéf spolku zacyklil celý kus čtenou pasáží přednesenou s náležitým hyperkorektním patosem, a obecenstvo se rozptýlilo na koleje a priváty pobaveno i poučeno. — Igor Dostál

Jak na učitele

Během studia se vám může stát, že budete mít pocit, že váš učitel nejednal spravedlivě. Problémem může být zejména krajně nevhodný způsob vedení výuky nebo neobjektivní hodnocení testu. Tehdy je student postaven před dilema, zda vše přejít mlčením a nedráždit hada bosou nohou, nebo zda se pokusit problém oficiálně řešit. — Igor Dostál

Fitcentrum Průvan

Fitcentrum Průvan, Vídeňská 77, obch. dům Union — Igor Dostál

Squash R.S.C.

R.S.C. Squash, Špitálka 37 — Igor Dostál