Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nicol Staňková

redaktorka, fotografka, s&m

K Halasu se přidala na začátku druhého semestru. Přivedla ji chuť psát a mít na to odezvu. Působí jako redaktorka a členka S&M, v budoucnu by se chtěla více věnovat také fotografii. Krom žurnalistiky a sociologie studuje i sociální informatiku.


Festivalový běh Brnem zaznamenal nulovou účast

„Chcete zažít něco neobvyklého? MUNIE vám připravila jeden z nejzajímavějších zážitků!“ Těmito odvážnými větami inzerovala studentská organizace MUNIE běh centrem Brna, který si ve spolupráci s mezinárodním filmovým festivalem CINEMA MUNDI naplánovala na páteční odpoledne. A měla pravdu, neobvyklý zážitek to byl. Okolo šesti desítek potenciálních účastníků dokonce na úvodní otázku odpovědělo kladně. Bohužel pouze na Facebooku. — Nicol Staňková

Oslava mikulášské tradice se nevyhnula ani naší fakultě

Dětský koutek naší fakulty letos opět uspořádal již tradiční Mikulášské odpoledne. Děti rodičů z řad studentů či zaměstnanců fakulty a jejich přátel se sešly první prosincovou středu odpoledne v atriu a svátek oslavily pohybovými hrami, rukodělnou tvorbou a mlsáním. O děti se kromě hodných a zkušených tet a strýců z dětského koutku postaral i Mikuláš s andělem a čertem. — Nicol Staňková

Všichni jsme součástí zemědělství, přednášel člen hnutí Slow Food

Prezident italské pobočky organizace Slow Food Robert Burdese přednášel na naší fakultě. Dvaceti studentům, zajímajícím se o udržitelný rozvoj, objasnil úskalí současné evropské zemědělské politiky a seznámil je s návrhy řešení, jež jeho organizace nabízí. Posluchači se dozvěděli i o vzniku hnutí nebo o dalších projektech, na kterých se Slow Food podílí. Přednášku zorganizovala katedra environmentálních studií ve spolupráci s brněnskou odnoží Slow Food. — Nicol Staňková

Kanadská výzkumnice propojila Foucaulta s novými médii

Profesorka univerzity v Calgary Maria Bakardjieva přijela poslední dubnový den na naši fakultu představit výsledky svých výzkumů v oblasti společenských a kulturních aspektů sociálních sítí a internetových blogů. Přestože se přednáška konala den před státním svátkem a venkovní teplé počasí vysoké účasti také příliš nepřálo, nemohla si profesorka stěžovat na nedostatek posluchačů. Učebna se již značnou dobu před začátkem zaplnila asi stovkou studentů. — Nicol Staňková

Při práci si zpíváme, nebo alespoň broukáme. Lépe to pak ubíhá

Přestože by ji asi většina lidí vzhledem k dosaženému vzdělání v oborech průmyslu a pedagogiky zařadila jinam, působí Veronika Ševčíková již několik let jako jedna z uklízeček na naší fakultě. Využívá všech výhod, které jí akademické prostřední nabízí, a vnímá ho jako příležitost, jak si rozšířit své vlastní obzory. Kromě toho oceňuje i pohyb a kontakt s lidmi, jež jí její profese umožňuje. — Nicol Staňková

Když sociologie potká informatiku. Na fakultě přibyl nový obor

Fakulta informatiky ve spolupráci s naší fakultou otevřela od podzimního semestru nový obor sociální informatika. Jeho cílem je vychovávat odborníky ovládající základy informatických disciplín a sociologie. Ačkoliv je akreditovaný pod Fakultou informatiky, na výuce se podílí obě fakulty. Povinné sociologické předměty jsou navíc z větší části shodné s těmi, které musí absolvovat řadoví studenti sociologie. Sociální informatici tak již druhým semestrem navštěvují některé předměty spolu se sociology. — Nicol Staňková

Aktuality ze světa nových médií přiveze kanadská výzkumnice

Známá kanadská odbornice na nová média Maria Bakardjieva přijede poslední dubnové pondělí na naši fakultu s přednáškou „Web 2.0 Technologies of the Self“. Událost pořádaná katedrou mediálních studií a žurnalistiky začne po druhé hodině v učebně P24 a naváže na ni podobně zaměřený workshop. — Nicol Staňková

Pomalé urychlit, rychlým ulevit, vzkazuje univerzita přes nový studijní řád

Akademický senát přijal začátkem února nový studijní a zkušební řád. Jeho součástí jsou dvě změny v podmínkách pro zápis do dalších semestrů. První z nich přidává ke stávajícím kritériím jedno zcela nové a platí už nyní. Zvýhodňuje studenty, kteří jsou od začátku studia aktivní a získali velký počet kreditů. Na jaře roku 2013 vejde v platnost druhá z nich, jež navyšuje minimální potřebný počet kreditů za právě uplynulý semestr. — Nicol Staňková

Dětský koutek oslavil Velikonoce v kreativním i sportovním duchu

První dubnové úterý se atrium naší fakulty na dvě hodiny zaplnilo dětmi. Důvodem bylo Velikonoční odpoledne – akce pořádaná Dětským koutkem, která se letos konala již pošesté. Zúčastnilo se okolo dvaceti dětí různého věku, a to především z řad potomků studentů, bývalých studentů či jejich přátel. Děti si mohly vyzkoušet výrobu velikonočních dekorací, sázení řeřichy nebo se zúčastnit několika sportovních soutěží opět s velikonoční tematikou. Mezi další události organizované Dětským koutkem patří i Mikulášské odpoledne nebo Den dětí. — Nicol Staňková