Fakultní ruchy | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Fakultní ruchy — Strana 25

Fakulta v mlze… tedy kouřovém dýmu

Kuřáci se scházejí před fakultou mezi jednotlivými hodinami. Cigaretovým kouřem pak musí procházet všichni nejen při vstupu do budovy, ale často v prostorách recepce, kouř se dostává i do kanceláří v prvním patře. Fakulta zatím tuto nepříjemnost řešila jen slovním upozorněním jednotlivých kuřáků. — Kristýna Hašková

Prospěchové stipendium? Nejlepší utřou nos

Někdo je obdivuje, jiný jim závidí, pro třetího jsou to šprti k pohrdání – studenti s prospěchovým stipendiem. Jen jeden z každého oboru se jím stane. Jsou to lidé různí. Není ale pravda, že by to byli ti nejlepší. — Pavel Šíma

Jsme lepší než v Praze. Už to vědí i oni!

Studujeme ve městě, které není ani hlavní, ani největší v naší vlasti. Je to jakási dvojka za Prahou. Studujeme na univerzitě, která není ani nejstarší, ani nemá takovou tradici, jako Univerzita Karlova. Podle zbytku naší vlasti pokulháváme za karlovkou. My to můžeme přijmout a dodávat, že v něčem jsme přece jen lepší, anebo k naší názorové výbavě může patřit přesvědčení, že jsme ve všem lepší než ti nafoukanci tam v Praze, přičemž oni mají pouze dobré, historií dané jméno. — Alexandr Průša

Myšlenka tutorství opět žije

Na naší fakultě je o nové studenty dobře postaráno. Každým rokem se nejmladší přírůstky akademické obce setkávají v rámci Prvákovin, mezi přednáškami louskají stejnojmenný manuál k použití fakulty a na některých oborech jezdí na seznamovací víkendy organizované staršími kolegy. A to ještě na fakultě existuje skupina lidí sestavená k jednomu speciálnímu účelu – radit ostatním. Tutoři. — Martina Pelcová

Jak se (ne)stát plagiátorem

Málokdy se vracíme k událostem, které se staly v uplynulém semestru, ovšem následující téma si to zaslouží. Problém plagiátorství a disciplinární řád jsou věci, se kterými se každý student seznámí poprvé, a v ideálním případě také naposledy, v prvním semestru. Jak se ale ukázalo, problém může nastat tehdy, pokud se vyučující a disciplinární komise neshodnou na tom, co to vlastně plagiát je. — Stanislav Kamenský

Špatnou fotku v ISu si může každý nechat změnit

Neodmyslitelnou součástí studia na naší univerzitě se stala fotografie v Informačním systému (IS). Ne všichni jsou však s její podobou spokojeni. Některé fotografie jsou tak tmavé, že studenti obtížně poznávají i sami sebe. — Kristýna Hašková

Povinná praxe čeká studenty na šesti oborech fakulty

Pár dnů, ale i několik měsíců. I tak dlouhá může být povinná praxe na jednotlivých oborech fakulty, kterou si studenti musí během svého studia projít. I když pro řadu z nich není zrovna jednoduché zvládnout školu a přitom ještě docházet do zaměstnání, navíc ve většině případů bez finančního ohodnocení, studenti přesto školní praxe považují za užitečné. Už za studia totiž mají možnost zjistit, co je po škole čeká nebo v lepším případě si už mohou zahřívat i nějaké to pracovní místečko. — Hana Trčková

Kopírování fakultě nevynáší, přesto se zdražení nechystá

Poplatky za kopírování a tisk jsou pro studenty nezanedbatelnou součástí výdajů. Současná cena kopií a tisku se na fakultě, s výjimkou kopírky na recyklovaný papír, pohybuje v podobných částkách, jaké nabízí soukromá kopírovací centra. Halas proto zajímalo, kolik si fakulta provozováním kopírek vydělá, a kam tyto peníze putují. — Stanislav Kamenský

Senátoři se chystají na přechod ze studijních oborů na programy

V úplně novém složení zasedl poprvé Akademický senát (AS) Fakulty sociálních studií (FSS) v úterý 30. října. Senátoři a senátorky pro nadcházející dvouleté funkční období se sešli, zejména aby si zvolili své předsednictvo a místopředsednictví senátu. Také si ustanovili komise, mluvilo se ale také o důležitých bodech agendy, kterými se AS bude následující dva roky zabývat, i o propagaci a zapojení studentů. — Kristina Zindulková

Fakultu čakajú zmeny. Vystriedajú sa celkom traja vedúci katedier

Až tri katedy Fakulty sociálných štúdií v priebehu niekoľkých mesiacov zmenili alebo zmenia svoje vedenie. Novým šéfom žurnalistiky a mediálnych štúdií je Jakub Macek, psychológii novo šéfuje Lenka Lacinová a na začiatku roku 2018 sa do čela katedry sociológie postaví Tomáš Katrňák. — Samuel Prílepok

Usnadňují vám technologie život? Pokud ano, jak?

Možná si to ani neuvědomujeme, ale jsme doslova v obležení nových technologií. Žijeme v době tabletů, smartphonů, elektronických čteček, televizí, robotů a dokonce i virtuální reality. Vnesl nám tento pokrok do života více času? Ať se odpověď na otázku jakkoli různí, technologie nám nabízejí pomocnou ruku v mnoha podobách. Pojďme zjistit, které z nich si studenti Fakulty sociálních studií váží nejvíce. — Zuzana Hudcová

Doktorský titul? Nejdřív musíte na zkušenou do zahraničí

Podobná doporučení jako: „Cestujte častěji, nikdy k tomu nebyly lepší podmínky,“ dnes člověk slyší ze všech stran. Studenti doktorského studia na Fakultě sociálních studií si toto doporučení musí vzít k srdci. Od jarního semestru se stane výjezd do zahraničí podmínkou pro absolvování doktorského studia. Studenti toto zavedení vítají, někteří však spatřují v podmínce i jisté komplikace. — Kamila Obršlíková

« Předchozí 1 7 13 19 22 23 24 25 Next »