Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Miroslav Vlček

Fundraiser

K Halasu sa ako väčšina redaktorov pridal len náhodou. Niektorým na prvej porade prischne prvý článok, jemu prischla na prvej porade sekcia veda. Okrem vedy sa venuje aj svojmu štúdiu žurnalistiky a politológie. Možno ho niekedy uvidíte nervózneho bežať okolo vás na FSS. V takomto prípade ho nezastavujte a nekŕmte.


Brusel ponúka alternatívne stravovanie aj cestovanie

Pred mojím odchodom na Erasmus mi kolega z redakcie povedal, že Brusel je jedno z najnudnejších miest vo svete, a že odtiaľ určite žiadne okienko nenapíšem. Ja som veľmi rád, že sa mýlil, lebo to logicky znamená, že ja som mal pravdu. — Miroslav Vlček

Absolvoval bezpečnostné štúdie, spropagoval celotelový orgazmus. Lukáš Visingr

Väčšina mužov prešla vo svojom živote obdobím, v ktorom ich zaujímala armáda, zbrane a bojové hry. V nemalom množstve prípadov toto obdobie trvá celý život, len málokto však dokáže svoju záľubu spojiť aj s budúcim povolaním. Lukášovi Visingrovi, jednému z prvých absolventov bezpečnostných a strategických štúdií na našej fakulte, sa to podarilo. — Miroslav Vlček

Sen noci sociálnovednej

O hodine duchov sa traduje, že prichádza s úderom polnoci. Na našej fakulte však duchovia vyliezajú omnoho skôr. Je osem hodín, posledné prednášky už dávno skončili a akademický mikrosvet sa ukladá k spánku. Okno za oknom miznú svetlá, chodby sa zahaľujú do tmy. Kráčajúc potemnelým tichom, človeka nevdojak prepadnú myšlienky na obete šialených patológov, duchov nevyprázdnených skriniek, či na zlovestne sa posúvajúci hák v knižnici. Nehovoriac už o stretnutiach tretieho druhu. Skutočne sa nečakané prekvapenia ukrývajú za každým rohom? — Martin Habčák, Natália Saganová, Miroslav Vlček

Vždy som bol arogantný hajzlík

Doktorandi sa na našej fakulte venujú vedeckému výskumu, príprave konferencií, vyučujú a opravujú testy. Jedným z nich je Ondrej Schütz z katedry politológie. Už počas svojho štúdia pracoval na výskumnom projekte pod Medzinárodným politologickým ústavom. — Miroslav Vlček

Zmena financovania obmedzí fakultné vedecké inštitúty

Vedecké inštitúty pôsobiace na našej fakulte čaká v dohľadnej dobe výrazná zmena. Meniť sa nebude len spôsob ich financovania, ale aj ich personálne zloženie či predmet výskumu. Niektoré úplne zaniknú a niektoré čaká zlúčenie. — Miroslav Vlček

Dôležití a tí dôležitejší

Bez funkčnej vedeckej rady nemôžu byť schvaľované nové akreditácie odborom, predlžované tie súčasné, vedené habilitačné a profesorské konania či schvaľované odborové rady. Novú vedeckú radu zvolil akademický senát na svojom poslednom zasadnutí. — Miroslav Vlček

Vedecké ústavy prešli, ale len tesne

Vedecké ústavy na poslednom zasadaní senátu prešli, senátori však mali k návrhu niekoľko pripomienok. Najaktívnejší boli členovia študenskej komory. — Miroslav Vlček

Smrť je prirodzenou súčasťou bytia

Priestory Starej radnice sa pomaly zapĺňajú. Sedím v historickej miestnosti s pohodlnými stoličkami, základnou výbavou každej konferenčnej sály. Predo mnou sú spojené dva veľké stoly, na ktorých sú položené menovky rečníkov, fľaše s minerálkou a krásne vyleštené poháre. Dokonalosť sama. Trochu ma znervózňuje vykrivený nápis premietaný na plátne. V tom niekto pootočí projektor a hrany prezentácie sú narovnané. Bezzásahové zóny spôsobujú na Šumave premnoženie kôrovca. Dlhá téza, ktorá je orámovaná logom Masarykových debát, ako aj logami partnerov a sponzorov. — Miroslav Vlček

Študentov bude v senáte zastupovať Koalice

Koalice v dnešných voľbách do Študentskej komory Akademického senátu Fakulty sociálnych štúdií uspela na plnej čiare. Do senátu sa dostali všetci jej členovia. Obsadili tak všetkých päť miest, ktoré boli v senáte určené pre študentov. — Miroslav Vlček