Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Klára Slivoňová

redaktorka


Personalistika? Prakticky

Připravuje povinná praxe studenty na pracovní realitu? Jsou studenti oborů bez praxe ochuzeni o důležité informace důležité pro úspěch v budoucí stavbě životní kariéry? Jak se liší realita od učebnicových příkladů? Na tyto otázky se snaží dát odpověď projekt studentů Sociální politiky a sociální práce. Kurzu se studenti mohou zúčastnit v podzimním semestru. — Klára Slivoňová

Divadlo žije!

Žonglér Yufi, domácí soubor Průšova uměleckého-úchylného divadla a DJ Jáma Ráma. Ti všichni se představili na prvním z celkem sedmi kulturních večerů, které jsou na tento semestr připraveny pro kulturní nadšence nejen z naší fakulty. Začátkem semestru totiž na FSS odstartovala již šestá divadelní sezóna, kterou už od roku 2007 pro studenty organizuje občanské sdružení Přesahy. — Juliána Silvie Slivoňová

Zahrádka Bakala Café

Žerotínovo nám. 6 — Klára Slivoňová

Stínové divadlo nemusí být jen zábava na doma

Na komorní scénu, kam nepronikne paprsek světla, se proměnila ve středu 8. dubna učebna AVC v pátém patře. Členové Okrašlovacího spolku se rozhodli obohatit kulturu na fakultě o zelenou hru „Muž, který sázel stromy“. Představení vám přiblíží Lukáš Kala, jeden z organizátorů ak­ce. — Klára Slivoňová

Jak na magistra?

Poslední dubnový den je podtržen červeně v nejednom kalendáři. Deadline pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia na Fakultě sociálních studií, stejně jako samostatné přijímací zkoušky na konci června, jsou totiž dalšími ze dnů, které rozhodují o naší budoucnosti. — Klára Slivoňová

Divadelní sezóna na FSS

11. 3. Malé divadlo kjógenu – Šimizu (Horský pramen) — Klára Slivoňová

Jak je to jinde?

Stejně, jako neexistuje jediný způsob, jak objevit kouzlo sociálních věd, tak neexistuje jen jedna cesta, jak roztřídit uchazeče na ty, kteří dostanou šanci tomuto kouzlu propadnout, a na ty, kterým zůstane skryto. — Klára Slivoňová

Cukrárna U Čtyř Mamlasů

Náměstí svobody 10 — Klára Slivoňová

Někdo končí, jiný začíná

Upozorňuji, že tento text je plný emocí, ale naštěstí končí poděkováním. A někde za textem je i spadnutí zátěže z ramen. Při psaní jsem se totiž rozhodla, že nebudu vtipná, ale sentimentální s prvky realistična. — Klára Slivoňová

Pořebujeme týden volna navíc?

Začínáme dříve než jiné fakulty, a to nejenom v republice, ale i v Brně. Ale proč si na to stěžovat, začátek výuky již v půlce září s sebou přináší mnoho výhod. Tedy pokud svůj sociální obor berete upřímně vážně. — Klára Slivoňová

Zkoušky na zkoušku

Rozšíření fakulty a nabírání stále většího počtu studentů sebou přináší komplikace v podobě haldy neopravených testů. K urychlení vyhodnocení našich znalostí přispívá možnost zkoušky pomocí e-learningového testování. Jak tento proces probíhá a jaké záludnosti připravuje, si můžete sami vyzkoušet a ani nemusíte čekat na perné lednové dny. Na stránkách fakulty byla spuštěna nová aplikace, která vás provede všemi možnými verzemi elektronických testů. Projít si jednotlivé otázky je zajímavé i pro otrlé e-learningové vyplňovače. Alespoň se dozvíte, kdy byla založena naše univerzita. — Klára Slivoňová

Ne každý učitel je profesor

Někteří z nás si zvykli, nebo byli donuceni, oslovovat své učitele na střední škole „pane profesore“. Ale stát se profesorem na univerzitě není tak snadné, jako stát se jím na gymnáziu… — Klára Slivoňová

Big1Fitness

Dornych 27, Brno 602 00 — Klára Slivoňová