Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Škola hrou? I na vysoké se dá učit zajímavě

Přijdete na přednášku, sednete si, a hodinu a půl posloucháte výklad učitele. To je nejběžnější scénář, podle kterého se na naší fakultě vyučuje. Ale zkuste si představit, že si přijdete na seminář hrát, kreslit či skutečně diskutovat. Ano, i na Fakultě sociálních studií jsou vyučující, kteří nechtějí své žáky nudit jednotvárným výkladem, ale aktivně je do výuky zapojit. — Hana Trčková

Velká žurnalistika mě nenadchla

Když Václav Štětka maturoval, chtěl se věnovat novinářskému řemeslu. Na Masarykovu univerzitu sice nastoupil jako student sociologie a historie, ale poté, co na Filozofické fakultě otevřeli nový obor žurnalistika, neváhal a ke svému dvouoborovému studiu si přidal obor třetí, o němž doufal, že ho přivede k práci v médiích. Novinářem z povolání se však nakonec nestal. Místo aby mediální obsah vytvářel, rozhodl se, že ho bude raději studovat a odborně zkoumat. — Hana Trčková

Antikvariát Vintrlík

Kapucínské nám. 11 — Hana Trčková

Tři otázky pro…Magdalenu Pažourkovou

I když ani jedna z fakult Masarykovy univerzity nemá vlastního tiskového mluvčího, vždy má někdo za úkol starat se o prezentaci školy. Jedním z lidí, kteří se snaží maximálně zviditelnit naši fakultu, je například Magdalena Pažourková, která pracuje na oddělení vnějších vztahů FSS. Její jméno je vám možná povědomé z fakultních e-mailů, prostřednictvím kterých vás zve na zajímavé akce, v poslední době zejména na ty, jež jsou spojené s výročím naší fakulty. — Hana Trčková

Povinná praxe čeká studenty na šesti oborech fakulty

Pár dnů, ale i několik měsíců. I tak dlouhá může být povinná praxe na jednotlivých oborech fakulty, kterou si studenti musí během svého studia projít. I když pro řadu z nich není zrovna jednoduché zvládnout školu a přitom ještě docházet do zaměstnání, navíc ve většině případů bez finančního ohodnocení, studenti přesto školní praxe považují za užitečné. Už za studia totiž mají možnost zjistit, co je po škole čeká nebo v lepším případě si už mohou zahřívat i nějaké to pracovní místečko. — Hana Trčková

Halas soutěž

Halas soutěž — Hana Trčková

Tři otázky pro… Šárku Syslovou

Navštěvujete fakultní výstavy, chodíte na koncerty na fakultě nebo se účastníte nejrůznějších kulturních akcí? A zajímalo by vás, kdo za nimi stojí? V nové rubrice s názvem Tři otázky pro… se vám pokusíme představit lidi, kterým není dění na fakultě lhostejné a přiložili ruku k dílu, aby nám studentům o něco zpestřili studium. — Hana Trčková

Halas mi ukázal, jakou mají média moc

Jméno Toma Václavíka je dnes spojeno s ekologickým zemědělstvím a tématem biopotravin. V současnosti vede vlastní agenturu Green marketing, která poskytuje služby marketingového a ekonomického poradenství pro ekozemědělce a prodejce biopotravin. Před více než čtrnácti lety jeho jméno figurovalo v tiráži Halasu v kolonce šéfredaktora. A nejen to – právě jemu totiž vděčíte za to, že Halas můžete vůbec držet v rukou. Byl to on, kdo kdysi s myšlenkou založit fakultní časopis přišel. — Hana Trčková

KRKÉNKO

Naše fakulta slaví desetileté výročí od svého založení. Při této příležitosti měl profesor Jiří Kroupa z filozofické fakulty přednášku o historii naší budovy. Historie je to typicky brněnská a nese s sebou i poučení do budoucnosti. Pojďme se na to podívat. — Hana Trčková

ČTK

Ekologičtější web. Web fakulty bude od ledna po vzoru webu Katedry environmentalistiky vyveden šedým písmem na černém pozadí. Toto opatření šetří elektřinou u některých typů monitorů a zejména snižuje světelný smog, který ruší zvěř v okolí brněnského Automotodromu. Dalším krokem by mělo být tmavé základní téma ISu. „Nejraději bychom byli, kdyby na stránkách nebylo nic. To by pak lidé ten počítač raději snad i vypnuli,“ uvedla Lana Hibrová, iniciátorka změny. (jm) — Hana Trčková

« Předchozí 1 2 3 Next »