Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Martina Pelcová

redaktorka


Tři otázky pro…Michaela Kalábka

Do Rádia R přišel jako moderátor hudebního pořadu a po pouhém roce se jeho působení rozšířilo přes další pořady až k funkci asistenta dramaturgie. Přitom práci v rádiu považuje za splnění nesplnitelného snu. Proč Michael Kalábek propadnul éteru? — Martina Pelcová

Setkávají se zaneprázdněnější studenti s pochopením spolužáků?

Vzácný exemplář s kruhy pod očima ze stálého učení a einsteinovsky rozcuchanou hlavou překypující vědomostmi. Podobnému stereotypu zapáleného studenta, kterému z každé kapsy čouhá rozstudovaná vysoká, už dnes stěží někdo uvěří. Studenti více oborů a škol jsou běžně k potkání nejen v knihovně mezi regály, ale i po večerech v hospodách. Je jich čím dál více. Co si naši studenti myslí o tom, že spousta spolužáků z fakulty studuje souběžně více oborů? — Martina Pelcová

Menza VUT (pizzerie Mozarella)

Kolejní 2 — Martina Pelcová

Kolik oborů studuješ, tolikrát jsi člověkem?

V současnosti má 653 našich spolužáků z fakulty rozestudováno více studijních programů na MU a 138 z nich má všechna svá studia právě na půdě FSS. Celkový počet těch, co nastoupili i na jinou univerzitu, je však daleko větší. Co je k tomu vede? — Martina Pelcová

Slamuji, tedy fssem!

„Jsem růže, růže, růže… jsem žena, růže, píseň, kost… každý z mužů mi teď může… jsem kost!“ Právě s těmito genderově zmatenými verši vyhrál Jan Jílek celostátní klání ve slam poetry, které se uskutečnilo 8. prosince v brněnské Flédě. Svou stylizací do muže toužícího být ženou si získal porotu z řad mladého publika. A právě na interakci s publikem ve slam poetry nejvíce záleží. V této netradiční soutěži v přednesu autorské poezie, kterou založil na počátku 80. let v Chicagu básník Marc Smith, mají účastníci za úkol ze svých poetických duší vykřesat bez použití jakýkoliv rekvizit ty nejlepší verše, které během časového limitu tří minut předhazují lačnému hledišti. To je kromě výkřiků a potlesku hodnotí body od jedničky do desítky. Kdo získá největší počet bodů, vítězí. — Martina Pelcová

Tři otázky pro… Nikolu Markovou

Po prosincovém plesu se pomalu blíží další událost pořádaná studenty naší fakulty sobě pro radost. Název Pařeniště napovídá, že její hlavní náplní bude společensky se pořádně opařit. Jak potvrzuje Nikola Marková: „když se opravdu paří, tak kape voda ze stropu.“ Spolu s Václavem Wortnerem a Ivetou Havránkovou je jednou ze tří organizátorů letošního ročníku, který proběhne 22. dubna v klubu Favál. — Martina Pelcová

Cukrárna Fredo

Přepadne-li vás chuť na sladké uprostřed Králova pole, nejsnadnější cesta k laskonce povede na zastávku Jungmannova, odkud je to co by kamenem dohodil do cukrárny Fredo. Tu snadno poznáte podle plastikového zmrzlinového kornoutku připevněného nad domkem a nabídky zmrzlinových příchutí umístěné vedle mozaikou orámovaného barevného vchodu. Z jedné strany non stop herna, z druhé obchod Converse, uprostřed malý podnik, v němž se zastavil čas. — Martina Pelcová

Fakulta spokojených absolventů?

Je naše fakulta matkou spokojených absolventů se zajímavou prací? — Martina Pelcová

Jak se setkávali sociologové (aneb Postřehy psané s kapkou beaujolais na jazyku)

Už samotná pozvánka pravila, že setkání absolventů Katedry sociologie bude neformální a úder čtvrté hodiny odpolední to jen potvrdil. Z třetího patra se ozývala příjemná jazzová hudba a chodbami pobíhal vedoucí katedry Radim Marada shánějící vinné skleničky. Otevřenými dveřmi jsem vstoupila do učebny 34, kde se v kruhu portrétů věhlasných světových sociologů zavěšených na žlutých stěnách měli sejít sociologové zdejší. „To hraje Django Reinhardt?“ psal se potěšeně Csaba Szaló. Na stole stály připravené láhve letošního beaujolais Le Gavroche. „Můžu přinést i bílé,“ upozornil mě pohotově Aleš Burjanek, když si všiml, jak pozorně zkoumám etiketu. Škoda jen, že skleněné číše čekaly na tak malý počet absolventů, z nichž se mnozí překrývali se zaměstnanci, jako třeba Slavomíra Ferenčuhová, současná doktorandská studentka, či Iva Šmídová, která na fakultě vede obor genderová studia. Ze stovek e-maily oslovených absolventů nakonec přišly jen čtyři absolventky, které byly pozvány osobně. — Martina Pelcová

Kolik má fakulta absolventů?

Od roku 1998, kdy byla naše fakulta založena, vzrostl počet absolventů více než desetinásobně. Od prvotních jedenácti bakalářů a čtyř desítek magistrů bylo v minulém akademickém roce uděleno na půdě naší fakulty 532 akademických titulů a toto číslo v následujících letech ještě poroste – počet přijímaných studentů se v průběhu let navyšuje a vznikají nové obory. Uvedené údaje pochází z výročních zpráv FSS a MU. — Martina Pelcová

Umělec virtuálního věku David Kořínek

Zapínáte pravidelně televizi na svůj oblíbený seriál? Spravujete si profil na MySpace? Využíváte Skype nebo QIP? Zachvacuje vás panika pokaždé, když se nemůžete přihlásit do ISu? Ať už jste studenty environmentalistiky nebo mezinárodních vztahů, bez pohybu ve virtuálním prostoru byste dnes stěží obstáli. Právě nová média a s nimi související virtualita jsou předmětem zájmu Davida Kořínka (38), vedoucího specializace digitální média na Katedře mediálních studií a žurnalistiky. — Martina Pelcová

Myšlenka tutorství opět žije

Na naší fakultě je o nové studenty dobře postaráno. Každým rokem se nejmladší přírůstky akademické obce setkávají v rámci Prvákovin, mezi přednáškami louskají stejnojmenný manuál k použití fakulty a na některých oborech jezdí na seznamovací víkendy organizované staršími kolegy. A to ještě na fakultě existuje skupina lidí sestavená k jednomu speciálnímu účelu – radit ostatním. Tutoři. — Martina Pelcová