Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Publikovat na novém webu? Studenti si musí ještě počkat

Muni.media.cz. To je adresa nového webu studentů žurnalistiky, který měl fungovat od začátku semestru. Firma Čekit, která měla jeho zpracování na starosti, však termín jeho zprovoznění nedodržela, zásadní komplikace ve výuce to nezpůsobilo. — Dominika Dufková

Medikům zbývá už jen jedna učebna

Kromě studentů sociálních věd navštěvují naši fakultu také budoucí lékaři. Studenty, kterým se v tomto semestru protáhly rozvrhy, by mohlo napadnout vinit z toho právě studenty lékařství. Jejich podíl na situaci ale není nijak zvlášť výrazný. — Dominika Dufková

Plagiátorům pšenka nepokvete

Rostoucí množství zdrojů, které mají studenti v dnešní době k dispozici, občas svádí k opisování. Masarykova univerzita však nehodlá studentům plagiátorství usnadnit. Díky programu „Jako vejce vejci“ zveřejňování závěrečných prací na internetu a dalším opatřením se rozhodně nedá říct, že by se s leností studentů zvyšovala i jejich úspěšnost v podvádění. — Dominika Dufková

Krmítko mění výzdobu každé dva týdny

Studentský klub Krmítko je jednoznačně spojen s akademickým prostředím. Obsluha i zákazníci se rekrutují převážně z řad studentů. A právě studentům klub už několik let nabízí možnost zviditelnit se. Díky Krmítku mohou svým spolužákům ukázat, že umí fotit či kreslit. A Krmítko se zase může pochlubit originální výzdobou, která se pravidelně mění. Momentálně se výstavy střídají každých čtrnáct dní. — Dominika Dufková

Jak se žije v kavárně

Jsou mezi námi tací, jež si svůj den nedokážou představit bez šálku kávy či dvou. Svůj volný čas tráví v kavárně, protože jinak by na přednášce určitě usnuli. Přesně pro ně je určena fotosoutěž „Život kavárníka“, kterou právě pořádá Krmítko. — Dominika Dufková

Pro tutory zdarma. Akce i zkušenosti

Stát se tutorem není žádná věda. Kdo podnikne pár kroků nutných k registraci, má mnoho důvodů, proč rozhodnutí nelitovat. Sem tam jeho funkce nějaké povinnosti zahrnuje, ale všechny jsou spojené s příjemným i užitečným. Vždy může získávat přátele ze zahraničí a komunikací s nimi se zdokonalovat v jazycích. — Dominika Dufková

Restaurace Rebio

Orlí 26 — Dominika Dufková

Kdo má naději na odpuštění

Průměrně jedna třetina z celkového počtu studentů, kteří jsou z nějakého důvodu nuceni prodloužit si studium, zažádá o odpuštění poplatků. Konečné rozhodnutí, zda vyhovět či zamítnout, padne na rektorátu. — Dominika Dufková

Co když ortel podepíše někdo jiný

Upozornění: Nehledejte v tomto článku inspiraci! — Dominika Dufková

Někteří sociologové se nebojí fušovat do řemesla ani režisérům

Nedokážete si představit studovat na FSS pouze jednooborově? Pravda, na naší fakultě to není nejběžnější jev, ale i tací se najdou. K nepříliš početné skupině „jednoobročníků“ patří i student sociologie Vít Strádal. Proč si neobvyklou cestu zvolil, a na co všechno mu při jeho studijním vytížení ještě zbývá čas? — Dominika Dufková

Scio, nebo to chce změnu?

Naše fakulta jako jediná za Masarykovy univerzity přijímá studenty na základě testů společnosti Scio. Všichni současní studenti tyto testy úspěšně absolvovali, tedy by jim měli vyhovovat. Anebo ne? Co si o scio testech myslí studenti? Jsou adekvátní pro přijetí na Fakultu sociálních studií? — Dominika Dufková

Budíkova cukrárna

Gorkého 39 — Dominika Dufková

AB – Antikvariát knihkupectví Petr Bouda

Kounicova 15 — Dominika Dufková

Šprty v Norsku nemají

Co obnáší studium v zahraničí a že se dá norština zvládnout ani ne za půl roku, si po dobu loňského podzimního semestru vyzkoušela Helena Bončková, studentka Mezinárodních vztahů a Evropských studií na naší fakultě. O příležitosti ji informoval e-mail nabízející v rámci programu Erasmus volná místa v Norsku. Během několika týdnů bylo rozhodnuto, že Helena stráví příštích pět měsíců v druhém největším norském městě Bergenu, které je označováno za bránu k norským fjordům. — Dominika Dufková

« Předchozí 1 2 Next »