Halas - Časopis studentů Fakulty sociálních studií Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Strana 53

Anketa: Své vědomosti by měl student umět prezentovat

Státní zkouška čeká na konci každého studijního oboru. Jsou písemné státnice lehčí než ústní? Vyhovuje forma zkoušky požadavkům studentů? Dovede se každý u státnic smysluplně vyjádřit? Nad těmito tématy se zamýšleli dotazovaní studenti. Většina z nich by uvítala možnost postavit se zkoušejícímu tváří v tvář a obhájit své vědomosti v ústním zkoušení. — Vendula Karásková

Budoucí psycholog musí něco vydržet

Při státních závěrečných zkouškách sedí studenti většiny oborů naší fakulty u počítačů a vyplňují test v ISu. Jedinou výjimkou je Katedra psychologie. Budoucí psychologové musí na otázky čtyřčlenné komise odpovídat ústně. Vedoucí Katedry psychologie Zbyněk Vybíral hovořil o zvláštnostech ústní zkoušky i o svém názoru na různé směry psychoterapie. — Vendula Karásková, Jaroslav Šeděnka

Ústním státnicím říkám ne

V lednu jsem absolvovala státnice na Katedře žurnalistiky. U zkoušky jsem strávila celkem šest hodin, z toho pět vyplňováním otázek k mé specializaci. Byla jsem vyčerpaná. Přece jen, ukončit studium oboru dá zabrat. O to víc jsem byla šokována, když jsme na téma státnic začali diskutovat se spolubydlícími. Studentka Mendelovy univerzity mi prozradila, že u nich je závěrečná zkouška ústní a skládá se zároveň s obhajobou bakalářské práce. Na jednoho člověka má komise čas necelou hodinu. — Kateřina Burianová

Neosobní, nedůstojné a s chybami. Takové jsou písemné státnice na naší škole

Koktající novinář? Sociální pracovník neschopný dát dohromady jedinou souvislou větu? Sociolog, který závěry své studie neumí prezentovat před publikem? Proč ne, ti všichni mohou naši fakultu bez problému vystudovat. Za celou dobu nemusí otevřít pusu. Dokonce i u státní zkoušky stačí, když správnou odpověď zakroužkují nebo stručně vypíší do odpovědního archu. — Tereza Cajthamlová

Diskriminaci u státnic vyřeší státnicovné

Naše fakulta si dává záležet na tom, aby žádnou skupinu studentů nediskriminovala. Rovné šance proto mají všichni i u státní závěrečné zkoušky. S nepochopením se zatím potýkali jen netalentovaní a nemotivovaní studenti. Jejich problémy by ale již brzy mělo vyřešit takzvané státnicovné. — Jaroslav Šeděnka

Jiný kraj, jiné státnice

Státnice čekají na konci každého vysokoškolského studia. Každá fakulta ale poslední zkoušku organizuje po svém. Někde se studenti potí dlouhé hodiny u písemného textu, jinde prověří zkoušející znalosti za pár minut. — Kateřina Burianová

Rozdelené štátnice sa univerzite nepáčia

Pre našu fakultu je charakteristický široký výber odborových kombinácií. Dvojodborovému štúdiu je prispôsobená aj organizácia štátnej skúšky. Študenti si môžu štátnice rozložiť do dvoch semestrov. S takým postupom ale nesúhlasí univerzita. — Natália Saganová

Není skinhead jako skinhead

Filmové obzory studentů rozšiřuje každou středu Filmový klub Studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu. Šestnáctého března uvedli organizátoři promítání snímek Být skinheadem. — Dominika Dufková

Tři otázky pro Moniku Futákovou

Propagace filmového festivalu Cinema Mundi, v rámci něhož se nedávno na naší fakultě promítaly rumunské a ruské snímky, byla letos úspěšnější než u prvního ročníku. Významně se o to zasloužila PR manažerka festivalu a zároveň zdejší studentka žurnalistiky a evropských studií. — Dominika Dufková

Mluvme, jak nám zobák narost

Uplynulý měsíc strávený v zahraničí jsem se usilovně snažila zužitkovat své chabé znalosti angličtiny. Slyšela jsem ji občas i ráda, když uvážím, že zdaleka ne všichni tímto – pro mě ve chvílích nouze srozumitelným – jazykem vládli. Obecně tedy proti třetímu nejpoužívanějšímu světovému jazyku nechovám nenávist. Vadí mi ale, když jím někdo hyzdí mou mateřštinu. — Dominika Dufková

Anketa: Využili jste někdy půjčovnu audiovizuální techniky na Katedře mediálních studií a žurnalistiky?

Lenka Lukáčová, 22 let, mediální studia a žurnalistika – environmentální studia: — Irena Diatelová

Požičovňa audiovizuálnej techniky slúži len žurnalistom

Katedra žurnalistiky nakúpila audiovizuálnu techniku za veľké milióny, požičať si ju ale nemôže každý. Má to však svoje opodstatnenie. Katedra na zakúpenie techniky získala grant, ktorý bol nastavený práve pre používanie v žurnalistických kurzoch. — Natália Saganová

„Stop and think“

Dostala se mi nedávno do rukou přes půlstoletí stará esej Willa Herberga. Autor v ní kritizuje ducha soudobého amerického náboženství pro jeho konformitu a neschopnost přimět člověka k povznesení se nad rovinu každodenního pozemského snažení. Náboženství se stalo uctíváním vlastní kultury a baštou lidské sebestřednosti. Biblický impuls k transcendenci a zakušení vlastní nicotnosti tváří v tvář Bohu v něm nemá místo. — Roman Vido, odborný asistent na Katedře sociologie

The Resonations of the Thousand and One Nights

I had not watched the soap opera Thousand and One Nights or thought about its potential to resonate so strongly until it became a phenomenon in the Czech Republic. Let’s discuss some reactions to the series. — Ali Türünz

Kdo může za poplatky

Poplatkové téma proniknuvší i do mediální debaty začíná být sice trochu vyčichlé, nedá mi ale, abych se k němu nevrátila. Zvlášť proto, že mi čas od času někdo naznačí, cože jsme si to v senátu zase vymysleli… — Martina Hromádková, členka Akademického senátu FSS MU

« Předchozí 1 23 45 50 51 52 53 54 55 56 67 89 Další »