Halas - Časopis studentů Fakulty sociálních studií Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Strana 57

Kulturní okénko

„Šprechtění jist Špáss!“ To jsme si mohli v říjnových dnech přečíst v atriu naší fakulty na malé a docela nenápadné výstavě pojmenované podivným nečeským slovem „Čojč“. — Dana Kristlová

ČTK – černá tisková končetina

Na fakultě vypadl proud

Výpadek proudu zasáhl fakultu šestnáctého listopadu v poledních hodinách a způsobil nepříjemné komplikace vyučujícím i studentům. Kvůli poruše byly zpřeházeny některé známky v IS. Všem studentům je tedy důrazně doporučeno, aby si své výsledky ve vlastním zájmu zkontrolovali. (jč) — 

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

udělali jste nám velkou radost. Výtisky prvního čísla jste si za dva dny bleskurychle rozebrali a potěšila nás i hojná účast v průzkumu sexuálního chování studentů naší fakulty. Nasbírali jsme více než 200 vyplněných dotazníků. I méně zkušenému statistikovi je jasné, že zkoumaný vzorek je dostatečně velký, abychom na výsledcích výzkumu mohli založit téma prosincového čísla. I na Facebooku se Halasu podařilo získat spoustu nových fanoušků. Děkuji vám, pomohli jste Halasu vstát z mrtvých! — Tereza Cajthamlová

Ty pi*o Halas žije!

Srdíčka na prsou redaktorů a obrovská nástěnka plná povzbudivých vzkazů pro časopis Halas. „Kdo nečte Halas, je Mamlas“ nebo „Jste skvělí, vydržte,“ vzkázali čtenáři v pondělí a v úterý redaktorům Halasu. — Pavel Šíma

Vlk a hlad – loutková skorotma ve finsko-českém podání

Dejte vlkovi hlad a on pohne nejen světem vaší fantazie, ale také zažitým světem pohádek, který už vám nikdy nebude připadat stejný. Naplno si totiž uvědomíte, že možné je v něm všechno, co si člověk dokáže vymyslet. O tom se mohli diváci přesvědčit ve středu 10. listopadu, na kterou si Jakub Foll (známý performer slam poetry) pro naši fakultu připravil netradičně zpracovanou pohádku s názvem Vlk a Hlad. — Dana Kristlová

Jak se dělá sociální věda

Vědecký výzkum je jednou z priorit naší fakulty. Úspěšní vědci mezi vyučujícími získávají pro své pracoviště peníze z grantů, lákají nové uchazeče o studium a dělají dobré jméno celé univerzitě. — Adéla Procházková

Je to boj o projekty

Badatelé na naší fakultě pracují na třech dlouhodobých projektech. Jeden z nich vede i proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Petr Macek. Kvalitu výzkumné práce chválí, když ale mluví o tom, že peněz na výzkum ubývá, úsměv mu z tváře zmizí. — Natália Saganová, Jaroslav Šeděnka

Trpělivost data přináší aneb dlouhodobé výzkumy na fakultě

Fakulta sociálních studií se deklaruje jako výzkumná fakulta, platí to alespoň v celouniverzitním srovnání. Dlouhodobých výzkumů se tu v současné době řeší hned několik. — Dominika Dufková

Vědecké osobnosti na fakultě

Studenti je znají jako pedagogy. Akademický svět si jich ale více váží pro jejich rozsáhlou vědeckou činnost. Jména velkých vědeckých osobností proslavila sociální studia v Brně daleko za branami naší alma mater. — Nela Patschová

Máte dostatek času na vědeckou činnost?

Univerzity jsou kromě vzdělávacích institucí také vědecká pracoviště. Daří se vyučujícím na naší fakultě propojit pedagogickou činnost s vědou? Nejčastěji uvedli, že to zvládnout lze. Je ale nutné si čas mezi vědu, výuku a administrativu správně rozdělit. — Aneta Vojtová

V národním srovnání fakulta obstála, zahraniční školy ještě nedohnala

Sociálněvědní fakulty nemají ve světě dlouholetou tradici a přístup jednotlivých škol k vědeckému výzkumu se liší. Ze zahraničních fakult se ke srovnání nabízí světově uznávaná School of Social Sciences, Humanities and Languages na Westminster University ve Velké Británii. Z českých fakult se naší škole zaměřením a nabídkou studijních oborů nejvíce podobá Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. — Jakub Černohorský

Výzkum je příležitostí i pro studenty

Vědecká práce není jen pro vážené a titulované pedagogy. K výzkumným projektům se na naší fakultě mohou snadno dostat i studenti. Za svůj přínos vědě získávají kromě cenných zkušeností také stipendium. Jednou z mladých výzkumnic je studentka pátého ročníku sociologie Karina Hoření. — Irena Diatelová

Jsem jen obyčejný sudokopytník, říká maskot Halasu

Je malý, červený a je to sob. „Pojmenovali mě po Palackém,“ plete si jména českých velikánů. Všichni ví, že jméno má po Halasovi. Ve spolkovně studentů Fakulty socálních studií bydlí od jarního semestru, kdy se stal členem redakčního týmu. — Jitka Sklenářová

Premiérův poradce besedoval se studenty

Pro jedny fašista a homofob, pro druhé konzervativní liberál. Roman Joch proslul svou kritikou úřadu zmocněnce pro lidská práva, schvalováním trestu smrti i souhlasem s nátlakem na zajatce. Kontroverzního premiérova poradce v otázkách lidských práv a zahraničních věcí pozvali na naši fakultu Mladí konzervativci. — Irena Diatelová

Chcete jít na praxi? Zaplaťte si pojištění

Studenti sociální práce a sociální politiky jsou zvyklí potýkat se s problémy. Studují obor, který se v Česku netěší příliš velké prestiži. Nemohou ani doufat, že by jim získané tituly zajistily v budoucnu vysoký příjem. Přesto tráví svůj čas nad knihami o sociální politice a za bakalářské studium musí splnit až 416 hodin mnohdy velmi náročné povinné praxe. — Tereza Cajthamlová

« Předchozí 1 23 45 54 55 56 57 58 59 60 67 89 Další »