Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Adéla Procházková

editorka

Zapálená studentka žurnalistiky a psychologie, která odvádí nejlepší práci, když nic nestíhá. Možná proto jí přišlo jako dobrý nápad stát se redaktorkou Halasu hned po první přednášce Úvodu do žurnalistiky. Od té doby trochu vyrostla, chvilku byla šéfeditorkou a na jeden semestr si dala pauzu kvůli žurnalistické praxi. Tam nabrala pár zkušeností, které jí pomohly v následné roli šéfredaktorky Halasu. I od té už pochodeň předala a užívá si roli halasáckého seniora a příležitostné­ho rádce.


Fakultě na zdraví!

Nedávno na svém blogu zveřejnil student a bývalý člen studentské komory fakultního akademického senátu Honza Martinek svůj text nazvaný Losing the Past. K publikaci práce o chybějící identitě naší fakulty, která by byla společná studentům i vyučujícím, ho inspirovaly oslavy patnáctého výročí jejího založení. — Adéla Procházková

Nikdy není příliš brzy dělat si plány na léto

První měsíc semestru je za námi. Pro většinu studentů to – troufnu si říct – znamená, že si začínají pamatovat, kdy a v jaké učebně mají tu či onu přednášku, pročetli si už většinu sylabů a cítí v kostech, že se blíží první termíny odevzdání seminárek. Do léta času dost a povinností ještě víc, mohlo by se zdát. Začít si plánovat prázdniny už teď, ačkoliv v pár stupních nad nulou a zimních bundách se to může jevit jako předčasné, se ale vyplatí. — Adéla Procházková

Předání novinářské ceny se konalo na naší fakultě

Cenu pro nejlepšího regionálního novináře roku 2011 převzala v pátek 11. listopadu v atriu naší fakulty redaktorka českobudějovického Českého rozhlasu Hana Soukupová a novinář Radek Gális z českobudějo­vického Deníku. Cenu za nejlepší rozhlasový a novinový profil osobnosti předal ředitel nadace Konrada Adenauera Hubert Gering. — Adéla Procházková

Lidé by spolu měli hlavně mluvit, říká socioložka

Prvním úkolem, který každého nováčka na vysoké škole čeká, je seznamovat se, seznamovat se, seznamovat se. S prostředím, s výukou a hlavně se spolužáky. O tom, jakou roli v životě studenta hraje socializace v rámci fakulty a zda k tomu naše fakulta vytváří dobré podmínky, mluvila socioložka Slavomíra Ferenčuhová. — Adéla Procházková

Být spolkařem je boj. O přízeň, o peníze, o existenci

Studentské spolky k univerzitnímu životu neodmyslitelně patří. Na naší fakultě studenti pořádají divadelní představení, vernisáže a další kulturní akce. Jiní vedou dětský koutek, umožňují exkurze do zahraničí, nebo se starají o výzdobu fakulty. Přestože je činnost spolků tím, co naši fakultu ozvláštňuje, setkává se v poslední době s četnými překážkami. — Adéla Procházková

Pták Ludvík přiletí pokřtít žurnalisty

Pták Ludvík svým podzimním příletem přivítá nové žurnalisty příští pondělí večer. Křest prváků i letos organizuje skupina studentů druhého ročníku. Všichni nováčci jsou zvaní do učebny AVC od půl osmé večer. Kromě vlastního rituálního křtu se mohou těšit na krátký film s maskotem katedry v hlavní roli. — Adéla Procházková

Teorie nebo praxe? Fakulta chce od studentů obojí

Po létech strávených psaním referátů a učením na zkoušky ví studenti naší fakulty o svém oboru hodně. Mnohým z nich ale chybí to nejpodstatnější – praktické dovednosti. Pro současné i budoucí vedení fakulty jsou povinné stáže důležitým tématem. Se zkušenostmi z praxe by mělo fakultu opouštět stále více absolventů. — Adéla Procházková

Nové předměty ve starém kabátě

Mají naprosto stejný kód, ale jiný název, sylabus i obsah. Některé předměty se za pouhý rok mohou změnit tak, že je nepoznají ani studenti, kteří je opakují. Pokud podruhé nezvládnou zkoušku, hrozí jim vyloučení ze studia. — Adéla Procházková

Ladislav Rabušic: Rok sedmý

Volba nového děkana je jednou z nejdůležitějších fakultních událostí letošního jara. Současnému děkanovi Ladislavu Rabušici totiž skončí v srpnu druhé funkční období. S dosavadním vývojem teprve třináctileté fakulty je spokojený a svému nástupci nabízí přátelské rady. — Adéla Procházková

Podobu státnic si určují obory

Ke státnicím musíme všichni. Nebo alespoň ti z nás, kteří si ze studentských let chtějí kromě vzpomínek odnést i vysokoškolský diplom. Podmínky závěrečné zkoušky i její forma se ale na jednotlivých oborech liší. — Adéla Procházková

Nejpřitažlivějším vyučujícím je Oldřich Krpec

Součástí průzkumu sexuálního chování studentů byla i volba nejpřitažlivějšího vyučujícího. Jmen se v dotazníku objevilo mnoho, jen osm vyučujících však získalo více než jeden hlas. Nejčastěji uváděli studenti Oldřicha Krpce působícího na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. — Adéla Procházková

Kubánský disident: Když se Kubánec směje, neznamená to, že se má dobře

Ve středu prvního prosince mohli studenti debatovat s bývalým kubánským disidentem Rolandem Jimenézem Posadou. Jeden z mnoha dlouholetých politických vězňů hovořil o diktátorské vládě Fidela Castra a o svých pokusech o změnu. Besedu zorganizovalo Centrum pro lidská práva a demokratizaci při Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity a společnost Člověk v tísni. — Adéla Procházková

Jak se dělá sociální věda

Vědecký výzkum je jednou z priorit naší fakulty. Úspěšní vědci mezi vyučujícími získávají pro své pracoviště peníze z grantů, lákají nové uchazeče o studium a dělají dobré jméno celé univerzitě. — Adéla Procházková

Bezplatné a legální stahování publikací ke studiu? Hudba budoucnosti

V jarním semestru loňského roku bylo vedeno disciplinární řízení se studentem naší fakulty za zveřejnění celé publikace v ISu. Na Facebooku měla tato událost ohlas u více než dvou tisíc studentů. Přestože se na internetu otevřeně diskutovalo o tom, jak vzdělávací systém změnit k lepšímu, ve skutečnosti jsme se mnoha změn nedočkali. — Adéla Procházková

Vědecký výzkum krize nezastaví

Finanční krize zasáhla snad všechny oblasti lidské činnosti. Vědecké projekty na naší fakultě ale ohroženy nejsou. Objem peněz z výzkumných grantů se oproti minulým rokům nijak výrazně nesníží. — Adéla Procházková