Kultura | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kultura — Strana 7

Slammeři změřili své síly v atriu

Studentští slammeři se na naší fakultě utkali ve středu 30. března. Slam poetry se v atriu konala už potřetí. Letos své síly změřilo sedm soutěžících – Barbora, Zuntych, Tomáš, Mirek, Martin, Rudo a Martina. Ve dvou kolech se každý z nich snažil v časovém limitu tří minut zaujmout verši vlastní tvorby. Jejich výkony hodnotili porotci vybraní z publika. Své vítězství z minulého ročníku obhájil slammer Mirek Kynčl. — Dana Kristlová

Filmovému světu je Velký Špalíček malý

Druhého března zahájili pořadatelé Cinema Mundi druhý ročník tohoto filmového festivalu, který trval po dalších sedm dní. K promítání snímků využili i prostory naší fakulty. — Dominika Dufková

Fotoreportáž ze strašidelného plesu

Čarodějnice, upíři či mrtvé nevěsty. Ti všichni se vypravili na devátý ročník tradičního plesu naší fakulty, který se konal na Favále. Organizátoři z Občanského sdružení Přesahy vymysleli pro letošní rok téma „Pojďte, pane, budeme se bát.“ Strachem, hudbou a alkoholem nasycenou atmosféru akce vám přiblíží fotoreportáž od Petra Bednárika. — Petr Bednárik

Tři otázky pro…Magdalenu Kalistovou

Absolventka pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové představila na naší fakultě grafiky z knihy Můj domácí sebezpyt. Kniha vychází z její závěrečné práce, která byla oceněna jako nejlepší absolventská práce roku 2007. Originální grafická zpracování zaujala také Okrašlovací spolek, jenž výstavu ve třetím patře pořádal. — Jana Strbačková

Tři otázky pro… Alexandra Průšu

Průšovo úchylné-umělecké divadlo nebo také zkráceně P.U.D. fungující pod vedením všestranného Alexandra Průši je divadelním souborem naší fakulty, souborem netradičním a s velmi podivným názvem, zato ale se zajímavými a originálně ztvárněnými představeními. Za své pětileté fungování se v něm vystřídalo již bezmála padesát herců, kteří si vyzkoušeli jak hry původní, tak převzaté, stejně jako hry „tak napůl“. Pro své zcela první představení Potopa si například vypůjčili a dle vlastních potřeb upravili dvě hry Davida Drábka, jednoho z držitelů ceny Alfréda Radoka.

P.U.D. známe nejen díky jejich hrám, ale do povědomí se divákům vetřeli také svébytnými kabarety s tematikou disciplinárního řízení. Na činnost studentského divadla s opravdu nezapomenutelným názvem jsme se zeptali jeho zakladatele, vedoucího a jednoho z režisérů, Alexandra Průši. — Dana Kristlová

Kulturní okénko

„Šprechtění jist Špáss!“ To jsme si mohli v říjnových dnech přečíst v atriu naší fakulty na malé a docela nenápadné výstavě pojmenované podivným nečeským slovem „Čojč“. — Dana Kristlová

Vlk a hlad – loutková skorotma ve finsko-českém podání

Dejte vlkovi hlad a on pohne nejen světem vaší fantazie, ale také zažitým světem pohádek, který už vám nikdy nebude připadat stejný. Naplno si totiž uvědomíte, že možné je v něm všechno, co si člověk dokáže vymyslet. O tom se mohli diváci přesvědčit ve středu 10. listopadu, na kterou si Jakub Foll (známý performer slam poetry) pro naši fakultu připravil netradičně zpracovanou pohádku s názvem Vlk a Hlad. — Dana Kristlová

Umělecko-úchylné Disciplinární řádění

Herci divadelního spolku P.U.D. (Průšovo úchylné/umělecké divadlo) zahráli v úterý 9. listopadu v atriu naší fakulty již tradiční představení s názvem Disciplinární řádění. Tato divadelní inscenace je parodií na disciplinární řád naší fakulty, zároveň ale může sloužit i jako poučení o věcech a činnostech, které by studenty mohly dostat do problémů a nakonec až před obávanou disciplinární komisi. — Dana Kristlová

Město, moře, krize…stavení? KUŘE

Ve středu 27. října mohli studenti na půdě naší fakulty opět přivítat již zavedené divadlo DNO (jistě známé díky hře Svět podle Fagi, kterou zde představili v září). Tentokráte si pro naši fakultu připravili hru s poněkud neprůhledným názvem KUŘE. Kus komorní, ale zato velmi svérázný a originálně ztvárněný. — Dana Kristlová

3 otázky pro… Fagi Komiksovou

Fagi se stává nově vycházejícím fenoménem nejen naší fakulty, na Facebooku má již přes šestnáct set přátel. Čtenářům všech věkových kategorií rozzařuje den svými jazykovými hříčkami a infantilním, ale přesto geniálním humorem. — Jakub Černohorský

Fagi Komiksová- každý by s ní chtěl kamarádit.

„Jsem třináctiletá komiksová postava, černobílá, placatá, nevycházím a nikdo se mnou nevychází. Jsem Fagi!“ — Jakub Černohorský

Kulturní okénko

Možná jsem jiná a možná i trochu cizí, a nejen proto, že nestuduji na vaší fakultě. Každý jsme něčím jiný a do určité míry jsme si vlastně všichni cizí, dokud se nepoznáme. A někdy vlastně i potom. Poznat člověka opravdu dobře je totiž velmi obtížné. Ale jsou místa, kde se lidé setkávají a kde mohou být společně svědky věcí, jež v nich zanechají podobný otisk, náladu nebo stejné myšlenky, místa, kde jsme si najednou všichni blízcí, přestože ve skutečnosti stále vzdálení a cizí. Spojují nás, sdílíme na nich nejen prostor, ale také atmosféru, pocity a názory. Mohou to být třeba místa, kam chodíme za kulturou – divadla, kina, koncertní sály, galerie… nebo v našem případě budova fakulty. — Dana Kristlová

Hra aneb Rackové a jiná zvířena na fakultní půdě

Divadelní představení jsou na naší fakultě zavedeným zvykem. Díky snaze občanského sdružení Přesahy, které divadelní večery organizuje a zve jednotlivé soubory, se mohou studenti setkávat se zajímavými performancemi a rozšiřovat své obzory. Tentokráte se na prknech, která znamenají fakultu, objevilo divadlo Prkno se svou hrou pojmenovanou prostě Hra. — Dana Kristlová

Tři otázky pro… Alexandra Průšu, principála P.U.D. a divadla poPUD

Před koncem roku se Facebookem šířilo, že Průšovo umělecké-úchylné divadlo (P.U.D.) hledá nové členy. Vzápětí se na jeho oficiálním webu objevila zpráva, že rozdělení souboru ve dví je na spadnutí. Jak ke schizmatu došlo a co bude s divadlem dál, vysvětlil Alexandr Průša, principál, autor, režisér, herec a zakladatel P.U.D. a divadla poPUD. — Jitka Sklenářová

Kampaň Přisedni si odstartuje na naší fakultě

Návštěvníci naší fakulty budou mít možnost dozvědět se víc o životě lidí s fyzickým postižením. Liga vozíčkářů zahájí 12. dubna výstavu vítězných fotografií z každoročně pořádané soutěže Život nejen na kolech. Společně s výstavou chystají pracovníci ligy také kampaň Přisedni si. Dobrovolníci z řad vozíčkářů nabídnou zájemcům, aby si přisedli a popovídali si s nimi. — Tereza Cajthamlová