Halas - Časopis studentů Fakulty sociálních studií Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Strana 78

ČTK

Zpět k rovnováze Katedry psychologie, politologie a sociologie budou v příštím semestru pořádat nové kurzy pro studenty, kteří prožívají nepříjemné pocity při vstřebávání velkého množství nových a překvapivých informací o okolním světě. Tyto kurzy jim mají napomáhat v udržení jejich duševní rovnováhy. Konkrétně jde o kurzy PSY443 Ego a já, POL204 Jak si hrát s politikou a SOC199 Kudy z komplexity. Zatím se zdá, že tyto kurzy budou vyučovat externisté z Filozofické fakulty. Jako alternativu nabízí environmentalisté členství ve svém Okrašlovacím spolku. (jm) — Alexandr Průša

Někteří sociologové se nebojí fušovat do řemesla ani režisérům

Nedokážete si představit studovat na FSS pouze jednooborově? Pravda, na naší fakultě to není nejběžnější jev, ale i tací se najdou. K nepříliš početné skupině „jednoobročníků“ patří i student sociologie Vít Strádal. Proč si neobvyklou cestu zvolil, a na co všechno mu při jeho studijním vytížení ještě zbývá čas? — Dominika Dufková

Jednooborové studium? Pouze pět možností

Bakalářské studium na naší fakultě je koncipováno převážně jako dvouoborové a přináší tak studentům širokou škálu znalostí. Ani ten, kdo se chce od začátku své vysokoškolské dráhy specializovat a zaměřit pouze na svůj jediný vysněný obor, ale nepřijde zkrátka. Prezenční studium nabízí také pět možností, jak získat bakalářský titul jen studiem jednoho oboru. — Vendula Karásková

Jak na magistra?

Poslední dubnový den je podtržen červeně v nejednom kalendáři. Deadline pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia na Fakultě sociálních studií, stejně jako samostatné přijímací zkoušky na konci června, jsou totiž dalšími ze dnů, které rozhodují o naší budoucnosti. — Klára Slivoňová

Ten, kdo si troufá

Jejich revírem je knihovna. Jejich tempo je vražedné. Jejich protivníci jsou dlužníci vypůjčených knih, deadliny a vyučující. Pilní jako včeličky pracují ve dne v noci, jejich úkolem je získat spousty titulů… Takhle si většina z nás představuje ty, kteří studují několik oborů najednou. — Jitka Sklenářová

Názor autorit na téma čísla

Jednoobory či mnohoobory? Je to stále dokola omílané téma. Neustále jsou všude kolem slyšet diskuse studentů, kdy si jedni chválí ten či onen obor nebo kombinaci a druzí na ně nadávají. Jak je tomu ale na druhé straně barikády, co na takové možnosti výběru studia, jaké naše fakulta má, říkají pedagogové? Zeptali jsme se dvou z nich, proděkana pro studium docenta Jana Holzera a docenta Víta Hlouška. — Tomáš Repka

Setkávají se zaneprázdněnější studenti s pochopením spolužáků?

Vzácný exemplář s kruhy pod očima ze stálého učení a einsteinovsky rozcuchanou hlavou překypující vědomostmi. Podobnému stereotypu zapáleného studenta, kterému z každé kapsy čouhá rozstudovaná vysoká, už dnes stěží někdo uvěří. Studenti více oborů a škol jsou běžně k potkání nejen v knihovně mezi regály, ale i po večerech v hospodách. Je jich čím dál více. Co si naši studenti myslí o tom, že spousta spolužáků z fakulty studuje souběžně více oborů? — Martina Pelcová

Pizzerie PIZZA NOSTRA

Kounicova 50 — Kristýna Hašková

Menza a bufet Veveří – Právnická fakulta

Veveří 70 — Tereza Cajthamlová

Pták Ludvík přichází na scénu

Žurnalistický Spolek přátel ptáka Ludvíka (SPPL) byl až dosud spolkem jedné události. Kromě organizace každoročních Příletů o něm takřka nebylo slyšet. Změnit se to rozhodli až studenti letošního druhého ročníku žurnalistiky. A to se jim podařilo – jedna z akcí spolku se dokonce objevila ve všech regionálních médiích. — Martin Habčák

Menza Vinařská

Vinařská 5 — Nikola Krejčířová

Menza VUT (pizzerie Mozarella)

Kolejní 2 — Martina Pelcová

Menza na Rektorátě

Moravské nám. 9 — Michaela Sagitariová

Bufet na Lékařské fakultě

Komenského nám. 2 — Nikola Krejčířová

Kolik oborů studuješ, tolikrát jsi člověkem?

V současnosti má 653 našich spolužáků z fakulty rozestudováno více studijních programů na MU a 138 z nich má všechna svá studia právě na půdě FSS. Celkový počet těch, co nastoupili i na jinou univerzitu, je však daleko větší. Co je k tomu vede? — Martina Pelcová

« Předchozí 1 23 45 67 75 76 77 78 79 80 81 89 Další »