Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Publicistika — Strana 24

Ve středu 27. října mohli studenti na půdě naší fakulty opět přivítat již zavedené divadlo DNO (jistě známé díky hře Svět podle Fagi, kterou zde představili v září). Tentokráte si pro naši fakultu připravili hru s poněkud neprůhledným názvem KUŘE. Kus komorní, ale zato velmi svérázný a originálně ztvárněný.

Celý článek | Komentáře


Milé čtenářky, milí čtenáři,

Celý článek | Komentáře


Osud studentských časopisů je nelehký. Každým rokem odchází z redakce čerství absolventi a zbytek redakce musí na jejich místa rychle najít náhradu. My jsme byli letos v hledání celkem úspěšní a stránky Halasu zaplnila jména spousty nových redaktorů a redaktorek. Své zážitky z první náborové redakční porady popsala čerstvá Halasačka Aneta Vojtová.

Celý článek | Komentáře


Tichá senátní rebelie

Okénka — Martina Hromádková

Občas je nám mimoděk naznačeno, že jsme jako studentská komora příliš konformní vůči vedení. Proto máme novinku: poprvé od začátku vykonávání mandátu jsme sehráli roli rebelů. V akademickém senátu, který po prázdninách a mžourání na začátku semestru konečně vstal z hrobu, se totiž jednalo o nové podobě přijímacích zkoušek od společnosti Scio pro uchazeče dychtící po studiu na naší fakultě.

Celý článek | Komentáře


It might sound as a luxurious idea at first sight. However, I am sure a lot of musician students from FSS will be fascinated of thought to have a studio at the faculty. Is it necessary and feasible to have our own studio? Let´s discuss it!

Celý článek | KomentářeJediné exempláře knižních svazků v dlouhodobých výpůjčkách, nižší platy vyučujících a méně externích spolupracovníků. Tyto více či méně nápadné projevy finanční krize na fakultě dnes a denně všechny ujišťují o tom, že žijí ve spojitém tržním prostředí, které v době nedávno minulé zasáhla ekonomická recese.

Celý článek | Komentáře


Fagi se stává nově vycházejícím fenoménem nejen naší fakulty, na Facebooku má již přes šestnáct set přátel. Čtenářům všech věkových kategorií rozzařuje den svými jazykovými hříčkami a infantilním, ale přesto geniálním humorem.

Celý článek | Komentáře


Možná jsem jiná a možná i trochu cizí, a nejen proto, že nestuduji na vaší fakultě. Každý jsme něčím jiný a do určité míry jsme si vlastně všichni cizí, dokud se nepoznáme. A někdy vlastně i potom. Poznat člověka opravdu dobře je totiž velmi obtížné. Ale jsou místa, kde se lidé setkávají a kde mohou být společně svědky věcí, jež v nich zanechají podobný otisk, náladu nebo stejné myšlenky, místa, kde jsme si najednou všichni blízcí, přestože ve skutečnosti stále vzdálení a cizí. Spojují nás, sdílíme na nich nejen prostor, ale také atmosféru, pocity a názory. Mohou to být třeba místa, kam chodíme za kulturou – divadla, kina, koncertní sály, galerie… nebo v našem případě budova fakulty.

Celý článek | Komentáře


Ženská podoba figurek ze hry Člověče nezlob se, kniha o pornografii a kuchařská performance. Tím vším bořily stereotypy lektorky genderových studií Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková a Iva Šmídová na vernisáži svých právě vydaných knih.

Celý článek | Komentáře


Konec prázdnin pro mě znamenal přípravy na praxi mezi diplomatickou smetánkou evropské metropole. Žurnalistickou praxi jsem měla zařízenou, stipendijní peníze na účtu, jízdenky koupené – stačilo jen vyřešit, kde budeme v Bruselu bydlet. Univerzita sice studenty na pracovní stáže ochotně vysílá, vše si ale musí zařídit a domluvit sami.

Celý článek | Komentáře


Divadelní představení jsou na naší fakultě zavedeným zvykem. Díky snaze občanského sdružení Přesahy, které divadelní večery organizuje a zve jednotlivé soubory, se mohou studenti setkávat se zajímavými performancemi a rozšiřovat své obzory. Tentokráte se na prknech, která znamenají fakultu, objevilo divadlo Prkno se svou hrou pojmenovanou prostě Hra.

Celý článek | Komentáře


Čtenáři Halasu na našem webu neobvykle živě diskutovali pod článkem z minulého čísla, který upozorňoval na nevstřícný přístup vedoucího Centra pro informační a komunikační technologie Libora Cahy k redaktorům Halasu. Vybrané příspěvky přetiskujeme.

Celý článek | Komentáře


Osmnáct let vycházel Halas. Osmnáct let pod hlavičkou fakult – nejdříve filozofické a pak sociálních studií. Tomu je teď konec.

Celý článek | Komentáře


Protože chceme (my, co spolu pro vás děláme Halas) být lepší a lepší (až budeme úplně nejlepší), pozvali jsme na jednu z redakčních rad ostříleného profesionála z řad vyučujících na katedře mediálních studií a žurnalistiky. Čekali jsme na něj několik týdnů, nakonec se však (zcela proti beckettovskému očekávání) ukázal.

Celý článek | Komentáře


Škola pro život

Kauza — Roman Vido, odborný asistent Katedry sociologie

Vysoké školy se v posledních měsících dostávají pod drobnohled veřejnosti. Ať už jde o debaty o financování vzdělávacího systému nebo o kauzy typu plzeňských práv. S tímto vědomím jsem si četl minulý editorial Halasu. Stálo v něm, že se jeho redakci doneslo hned několik zpráv o křivdách, které se studujícím na naší fakultě udály. Rubrika určená k vrhání světla na takové případy však zůstala prázdná, konstatoval zklamaně editor. Osoby, jichž se to týkalo, odmítly promluvit; a to ani při slibu zachování anonymity.

Celý článek | Komentáře


« Předchozí 1 8 14 21 22 23 24 25 26 27 Další »