Halas - Časopis studentů Fakulty sociálních studií Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Strana 83

Co je to sociální věda? — Jan Martinek

Volby do studentské rady? Bez armády by to nešlo

Volební den. Kolem kampusu American University of Beirut stojí na stráži desítky vojáků se samopaly. Neprojde nikdo bez průkazky nebo povolení. Uvnitř se pak pohybují novináři, fotografové a televizní štáby. Zítra budou výsledky na titulní straně celostátních novin. — Pavel Šíma

Po páté všichni spolu

Před pátou hodinou začalo být v atriu živo – na přichystané stoly se snášely předměty s logem fakulty a do sklenic se rozlévalo šampaňské. Každý absolvent hned při příchodu minul sličné slečny nabízející bublající nápoj ve štíhlých sklenicích a u zeleně prostřeného stolu si mohl vyzvednout papírovou tašku označenou vlastním jménem, ve které se skrývalo DVD s informacemi o fakultě, kniha rozhovorů Nepřehlédnutelní a úspěšní a ručně vyráběný kalendář. — Martina Pelcová

Fakulta spokojených absolventů?

Je naše fakulta matkou spokojených absolventů se zajímavou prací? — Martina Pelcová

Přišli ti, kteří jsou s katedrou stále v kontaktu

Komorní setkání. Tímto stylem se na poslední chvíli rozhodli pojmout historicky první setkání se svými absolventy na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Z pozvaných absolventů přišla asi jen desítka, proto se setkání neslo spíše v neformálním duchu. — Hana Trčková

Jak se setkávali sociologové (aneb Postřehy psané s kapkou beaujolais na jazyku)

Už samotná pozvánka pravila, že setkání absolventů Katedry sociologie bude neformální a úder čtvrté hodiny odpolední to jen potvrdil. Z třetího patra se ozývala příjemná jazzová hudba a chodbami pobíhal vedoucí katedry Radim Marada shánějící vinné skleničky. Otevřenými dveřmi jsem vstoupila do učebny 34, kde se v kruhu portrétů věhlasných světových sociologů zavěšených na žlutých stěnách měli sejít sociologové zdejší. „To hraje Django Reinhardt?“ psal se potěšeně Csaba Szaló. Na stole stály připravené láhve letošního beaujolais Le Gavroche. „Můžu přinést i bílé,“ upozornil mě pohotově Aleš Burjanek, když si všiml, jak pozorně zkoumám etiketu. Škoda jen, že skleněné číše čekaly na tak malý počet absolventů, z nichž se mnozí překrývali se zaměstnanci, jako třeba Slavomíra Ferenčuhová, současná doktorandská studentka, či Iva Šmídová, která na fakultě vede obor genderová studia. Ze stovek e-maily oslovených absolventů nakonec přišly jen čtyři absolventky, které byly pozvány osobně. — Martina Pelcová

Na co vzpomínáte z dob studia na FSS?

Velká dřina, spolužáci, Krmítko či posezení u vínka. To jsou jen některé věci, které se řadě absolventů vybaví, když se řekne Fakulta sociálních studií. Při dnešním setkání jsme se totiž vydali zjistit, jak na svou alma mater vzpomínají a jaké zážitky si ze školy odnesli. — Hana Trčková

V tradici určitě budeme pokračovat, říká Pitrová

Chvíli před začátkem společného programu v pět hodin jsme se pokusili krátce zhodnotit probíhající setkání s proděkankou pro rozvoj a vnější vztahy Markétou Pitrovou. — Alexandr Průša

Naši absolventi mají velký rozptyl uplatnění

Příjemné překvapení. Tak zhodnotil dnešní setkání s absolventy Zbyněk Vybíral, vedoucí Katedry psychologie. — Hana Trčková

Setkání s absolventy poprvé

Jednu premiéru si Fakulta sociálních studií nachystala během oslav desetiletého výročí trvání fakulty – 22. listopadu uspořádala setkání se svými absolventy. Věc v zahraničí běžná, u nás však nepříliš obvyklá. Povede se to alespoň na FSS změnit? To ukážou další roky, nicméně ten premiérový může hodně naznačit. Ovšem jak to tak bývá, každá premiéra bývá trochu neobvyklá. — Alexandr Průša

Vážení absolventi, — Alexandr Průša

Setkání na jednotlivých katedrách — Alexandr Průša Setkání na jednotlivých katedrách

Desetiletá cesta fakulty aneb ze skladu do paláce na Joštově

Děkanát ve staré pracovně, studijní oddělení v bývalém skladu. Tak vypadala Fakulta sociálních studií před deseti lety ve svém počátku. Dnes je z ní jedna z nejmodernějších a nejprogresivnějších fakult Masarykovy univerzity. — Hana Trčková

šéf vydání: Alexandr Průša redaktoři: Hana Trčková, Martina Pelcová fotky, sazba, grafika: Jan Martinek korektor: Ludmila Randusová — Alexandr Průša

Kniha rozhovorů představuje zajímavé absolventy fakulty

Nepřehlédnutelní a úspěšní. Tak se jmenuje kniha rozhovorů, kterou dnes na fakultním setkání s absolventy slavnostně pokřtila novinářka Lída Rakušanová. Publikace vznikla k desátému výročí fakulty a prostřednictvím rozhovorů představuje osudy významných absolventů, kteří na Fakultě sociálních studií během její desetileté existence získali vzdělání. — Hana Trčková

« Předchozí 1 23 45 66 80 81 82 83 84 85 86 88 Další »