Halas - Časopis studentů Fakulty sociálních studií Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Strana 83

Jen více ústních zkoušení

Na fakultě pomalu končím třetí semestr a ústní zkoušku jsem zažil jedinou. Klepal jsem se před ní nervozitou, protože onen zkoušející je pověstný svojí přísností. Přesto jsem nakonec odešel spokojen. A troufám si říci, že spokojenější, než kdyby se předmět zakončoval písemným testem. — Jan Perla

Písemné vs. ústní zkoušky: co preferují studenti?

O tom, jestli je lepší zkouškové testy psát, nebo raději u zkoušky stát vyučujícímu tváří v tvář, se na naší fakultě vedou neustálé diskuze. Na většině oborů se studenti setkají jenom s písemnými testy, zeptali jsme se jich tedy, jak jim tento systém vyhovuje a jaký typ zkoušky preferují. — Vendula Karásková

Prověřit své ústní dovednosti? Šanci dostanete u státnic

Zuzana Pletichová, studentka magisterské žurnalistiky a sociologie, neměla za celé tři roky na bakaláři jedinou ústní zkoušku a kromě konzultací při psaní bakalářské práce neměla ani žádný osobní kontakt s vyučujícími. Není divu, že se obávala obhajoby bakalářské práce a později přijímacích zkoušek do navazujícího studia, které měly prověřit její znalosti na obou oborech ústně. „Přijímačky a obhajoba práce mě hodně znervózňovaly. I když se většinou nestresuji a závěrečné zkoušky, které byly písemně, jsem zvládla bez problémů, při obhajobě jsem kvůli špatnému vystupování dostala minimálně o stupeň horší známku, než mi navrhovala oponentka. Při přijímacích zkouškách jsem sice uspěla, ale s odřenýma ušima a velmi neakademickým projevem,“ vzpomíná Zuzka. — Hana Trčková

Studenti skládají zkoušky i prostřednictvím techniky

Každý student naší fakulty se setká se zkouškami, které musí napsat na počítači nebo které jsou na počítači vyhodnocené. Jejich bezproblémový průběh zajišťuje Centrum informačních technologií (CIKT). — Kristýna Hašková

Jsou na tom jinde lépe?

Abychom se úspěšně prokousali semestrem, většinou musíme vypracovat a odevzdat pár seminárek, sem tam připravit referát a ve zkouškovém se pak naučit na několik, většinou písemných, testů. Říká se, že ústních zkoušek je u nás ve srovnání s jinými fakultami jen poskrovnu. Pochopitelně každé studium potřebuje to své, přesto se pokusíme o malou sondu k sousedům. — Nikola Krejčířová

Ústní zkoušky nejsou delší

I když se nazýváme fakultou sociálních studií, u zkoušek to u nás příliš sociálně nevypadá. Většinou se píší testy, v lepším je pak učitelé aspoň opraví sami. Jak vypadá přímý kontakt s učitelem při ústním přezkoušení si tedy budete muset zajít zjistit na filozofickou či právnickou fakultu. Nebo lépe, zapsat si některý z kurzů Tomáše Šmída. — Martin Habčák

Od ústních až po písemné… aneb jaké druhy zkoušek máme?

Ústní zkouška: Probíhá zpravidla tak, že si student vytáhne otázku (nebo otázky) a o nich musí nějakou dobu nejlépe smysluplně hovořit. Někdy otázku vybere sám zkoušející. — Nikola Krejčířová

Zkouším, zkoušíš, zkoušíme

Na fakultě se každý semestr zakončí stovky předmětů. Nikdo neví, kolik se celkem napíše testů, kolik seminárek je ohodnoceno a kolik hodin stráví zkoušející tváří tvář studentům při ústním zkoušení. Jedno ale jisté je. Rozhodně převažují písemná zakončení kurzů nad ústními. — Jan Perla

Co je to sociální věda? — Jan Martinek

Volby do studentské rady? Bez armády by to nešlo

Volební den. Kolem kampusu American University of Beirut stojí na stráži desítky vojáků se samopaly. Neprojde nikdo bez průkazky nebo povolení. Uvnitř se pak pohybují novináři, fotografové a televizní štáby. Zítra budou výsledky na titulní straně celostátních novin. — Pavel Šíma

Po páté všichni spolu

Před pátou hodinou začalo být v atriu živo – na přichystané stoly se snášely předměty s logem fakulty a do sklenic se rozlévalo šampaňské. Každý absolvent hned při příchodu minul sličné slečny nabízející bublající nápoj ve štíhlých sklenicích a u zeleně prostřeného stolu si mohl vyzvednout papírovou tašku označenou vlastním jménem, ve které se skrývalo DVD s informacemi o fakultě, kniha rozhovorů Nepřehlédnutelní a úspěšní a ručně vyráběný kalendář. — Martina Pelcová

Fakulta spokojených absolventů?

Je naše fakulta matkou spokojených absolventů se zajímavou prací? — Martina Pelcová

Přišli ti, kteří jsou s katedrou stále v kontaktu

Komorní setkání. Tímto stylem se na poslední chvíli rozhodli pojmout historicky první setkání se svými absolventy na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Z pozvaných absolventů přišla asi jen desítka, proto se setkání neslo spíše v neformálním duchu. — Hana Trčková

Jak se setkávali sociologové (aneb Postřehy psané s kapkou beaujolais na jazyku)

Už samotná pozvánka pravila, že setkání absolventů Katedry sociologie bude neformální a úder čtvrté hodiny odpolední to jen potvrdil. Z třetího patra se ozývala příjemná jazzová hudba a chodbami pobíhal vedoucí katedry Radim Marada shánějící vinné skleničky. Otevřenými dveřmi jsem vstoupila do učebny 34, kde se v kruhu portrétů věhlasných světových sociologů zavěšených na žlutých stěnách měli sejít sociologové zdejší. „To hraje Django Reinhardt?“ psal se potěšeně Csaba Szaló. Na stole stály připravené láhve letošního beaujolais Le Gavroche. „Můžu přinést i bílé,“ upozornil mě pohotově Aleš Burjanek, když si všiml, jak pozorně zkoumám etiketu. Škoda jen, že skleněné číše čekaly na tak malý počet absolventů, z nichž se mnozí překrývali se zaměstnanci, jako třeba Slavomíra Ferenčuhová, současná doktorandská studentka, či Iva Šmídová, která na fakultě vede obor genderová studia. Ze stovek e-maily oslovených absolventů nakonec přišly jen čtyři absolventky, které byly pozvány osobně. — Martina Pelcová

Na co vzpomínáte z dob studia na FSS?

Velká dřina, spolužáci, Krmítko či posezení u vínka. To jsou jen některé věci, které se řadě absolventů vybaví, když se řekne Fakulta sociálních studií. Při dnešním setkání jsme se totiž vydali zjistit, jak na svou alma mater vzpomínají a jaké zážitky si ze školy odnesli. — Hana Trčková

« Předchozí 1 23 45 67 80 81 82 83 84 85 86 89 Další »